Energie en Klimaat zijn belangrijke onderwerpen in de gemeente Landgraaf. Met projecten als het tegengaan van wateroverlast in de buurt De Dormig, onze medewerking aan het Zonnepark Abdissenbosch, het verduurzamen van woningen in Lauradorp en het Zonnepanelenproject Parkstad hebben we laten zien dat de lat hoog ligt. We willen verder op de ingeslagen weg en werken aan diverse aansprekende projecten om een Duurzaam Landgraaf te bereiken. Dat doen we samen met onze inwoners. 

De ambitie van Landgraaf

Wij zijn tevreden wanneer we aandacht voor energie- en klimaatmaatregelen blijvend weten te koppelen aan onze regionale werkgelegenheid en wanneer we die maatregelen bereikbaar maken voor élke inwoner, ook en vooral voor inwoners met een kleine beurs.

Duurzaamheidskrant Parkstad

In januari 2021 hebben we samen met de andere Parkstadgemeenten de Duurzaamheidskrant Parkstad uitgebracht en verspreid. In de krant bespreken we alle relevante onderwerpen, zoals de Regionale EnergieStrategie (RES), de TransitievisieWarmte en de opgave waar we met de energietransitie voor staan. 

Interesse? Bekijk dan de Duurzaamheidskrant op de website van Parkstad Limburg.