De Adviesraad Duurzaam Landgraaf bestaat uit 15 inwoners uit Landgraaf. Zij helpen het college en de gemeenteraad van Landgraaf de overgang naar duurzame energie (de energietransitie) in Landgraaf vorm te geven. 

Ontstaan van de adviesraad

In november 2020 hebben we een oproep aan onze inwoners gedaan via onze website en sociale media om deel te nemen aan een Meedenkgroep Duurzaam Landgraaf. Vijf inwoners meldden zich aan. Toen in februari 2021 de Zonneweide Akerweg niet door ging, zijn de geïnteresseerde die zich gemeld hadden voor een Meedenkgroep Akerweg, gevraagd deel te nemen aan de Meedenkgroep Duurzaam Landgraaf. Het resultaat is een groep van 15 enthousiaste deelnemers die nu zelfs een adviesraad vormt; de Adviesraad Duurzaam Landgraaf.

Doel van de adviesraad

De gemeente en de adviesraad hebben een gezamenlijk doel; het verduurzamen van de gemeente. Om dat te bereiken geeft de Adviesraad Duurzaam Landgraaf gevraagd en ongevraagd advies aan het college en de gemeenteraad over het Landgraafse klimaatbeleid én de manier waarop wij als gemeente invulling geven aan de doelen van het Klimaatakkoord. De adviesraad behartigt de belangen van de inwoners uit Landgraaf. De adviezen moeten ervoor zorgen dat het klimaatbeleid van de gemeente Landgraaf breed gedragen wordt en realistisch is. 

De samenstelling, de taken en bevoegdheden van de Adviesraad Duurzaam Landgraaf hebben we geregeld in de verordening Adviesraad Duurzaam Landgraaf 2022(externe link). De leden van de adviesraad zijn benoemd door het college van burgemeester en wethouders. De adviesraad onderhoudt contacten met de Landgraafse samenleving. Maar ook met deskundigen die antwoorden kunnen geven op vraagstukken vanuit de adviesraad over duurzaamheid. Zo kunnen adviezen gegeven worden aan het college en de gemeenteraad die direct voortkomen uit belangrijke signalen uit de samenleving of van deskundigen.

De Adviesraad Duurzaam Landgraaf is een onafhankelijke en zelfstandige organisatie en maakt geen deel uit van de gemeentelijke organisatie. De adviesraad komt gemiddeld elke 6 weken bij elkaar.

Contact: gemeente@landgraaf.nl (met vermelding van 'ter attentie van de Adviesraad Duurzaam Landgraaf')