OntdekLandgraaf.nl

De website Ontdek Landgraaf is het digitaal erfgoedplatform van de gemeente Landgraaf.

Tweeduizend jaar geschiedenis in je broekzak

Ontdek Landgraaf maakt het mogelijk. De telefoonvriendelijke website maakt het cultuurhistorisch erfgoed van Landgraaf op verrassende wijze toegankelijk voor inwoners en toeristen. Maandenlang onderzoek en schrijfwerk heeft geresulteerd in een grote verzameling verhalen, vergezeld van prachtig fotomateriaal.

80 locaties ontsloten op kernen en thema’s

Iedere locatie, ofwel object, bevat beschrijvingen en anekdotes die steunen op een degelijk literatuuronderzoek, raadpleegbaar via een bronnenlijst. De teksten zijn prikkelend en toegankelijk geschreven. Iedere locatie kan worden beoordeeld en gedeeld via social media. Het is de bedoeling om de website nog  verder uit te breiden met nieuwe locaties, foto’s en mogelijkheden.

Ontdek Landgraaf via een zelf uit te stippelen fiets- of wandelroute of simpelweg vanuit je luie stoel.

Beleef het op de website van Ontdek Landgraaf

grafgiften Nieuwenhagen verzameld op een tafel