• Stichting Landrychow levert goederen voor de Oekraïense vluchtelingen

  In maart van dit jaar heeft de gemeente Landgraaf financiële steun toegezegd aan de vluchtelingen uit Oekraïne. De gemeenteraad heeft, op voorstel van burgemeester en wethouders, destijds een bedrag van 50.000 euro ter beschikking gesteld.

  Vervoer goederen stichting Landrychów
 • Samen naar een veilig Landgraaf

  Burgemeester Richard de Boer heeft in de afgelopen weken 2 panden gesloten. In deze panden zijn softdrugs of harddrugs aangetroffen. Merkt u iets? Melden heeft altijd zin!

  Pand Gesloten afbeelding
 • Oneigenlijk gebruik van logo en naam door zonnepanelenbedrijf

  Onze inwoners wijzen ons erop dat Zon-Expert, aanbieder van zonnepanelen, in hun folder en op sociale media vermelden dat ze met ons samenwerken en dat men vanuit die samenwerking gebruik kan maken van ons Duurzaam Energie- en Klimaatfonds Landgraaf. Dat is absoluut niet het geval.

  Huizen met zonnepanelen op de daken in Landgraaf
 • GBBL, CDA en OPL presenteren het coalitieconvenant

  Op 6 mei presenteerden de partijen GBBL, CDA en OPL het coalitieconvenant voor de komende 4 jaar. Het convenant 'Bouw mee aan een stabiele toekomst voor iedereen' geeft een antwoord op maatschappelijke vraagstukken als de energietransitie, wonen en het sociaal domein.

  De 3 lijsttrekkers met het coalitie convenant. Patrick Mevissen (GBBL), Stijn Kropman (CDA) en Wil van Oosteroom, (OPL)
 • Afrondende werkzaamheden Heerlenseweg (18-25 mei)

  Vanaf woensdag 18 mei (7.00 uur) t/m woensdag 25 mei (17.00 uur) voert Besix Infra Nederland BV de laatste werkzaamheden uit op de Heerlenseweg. Er worden omleidingsroutes ingesteld. 

  wegwerkzaamheden
 • Kwijtschelding huur vrijwilligersorganisaties

  Vrijwilligersorganisaties in Landgraaf hoeven de huur van hun accommodatie over de periode 1 november 2021 tot 31 januari 2022 niet te betalen als ze deze als gevolg van corona niet of maar gedeeltelijk konden gebruiken en aan een aantal voorwaarden voldoen.   

  Euro biljetten
 • Wie verdient een lintje?

  Iedereen kent wel iemand die een lintje verdient. Overal in Landgraaf zetten mensen zich vrijwillig in voor een goed doel, een vereniging of iets anders. Vaak zonder eigen belang. U kunt deze persoon voordragen voor een Koninklijke onderscheiding. Als u iemand wilt voordragen voor de lintjesregen van 2023, dan kan dat tot 1 juli 2022.

  oranje bloem
 • Bekendmaking van grondtransacties

  In 2021 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in de Didam-zaak. Door deze uitspraak wordt de overheid verplicht om haar plannen om grondtransacties te verrichten bekend te maken. Voorbeelden van grondtransacties zijn verkoop, verhuur, pacht en erfpacht.

  Man zet handtekening op document
 • Wet open overheid van kracht

  Vanaf 1 mei geldt in Nederland de Wet open overheid (Woo). Deze wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De nieuwe wet regelt dat overheden, en dus ook wij als gemeente, onze openbare informatie gemakkelijk vindbaar moeten maken voor onze inwoners.

  illustratie van laptop met archiefladen en vergrootglas
RSS feed