Vooruitblik

Programmabegroting

Bekijk de programmabegroting in het P&C portaal(externe link) 

Heeft u hulp nodig bij het gebruik van dit portaal, kijk dan in de Handreiking gebruik P&C portaal (pdf)

Strategische visie

De strategische visie ‘Landgraaf 2025 – boeiend en bloeiend’ is een visie met daaraan gekoppelde actiepunten, die richting geeft aan wat het komende decennium van belang is om de kwaliteit van leven in Landgraaf te borgen. Het is geen eindproduct, maar een startpunt voor een gezamenlijk optrekken met alle betrokkenen om Landgraaf een mooie toekomst te geven!

Strategische visie ‘Landgraaf 2025 – boeiend en bloeiend' (pdf)

Coalitieconvenant

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 hebben partijen een hoofdlijnenakkoord opgesteld met een aantal speerpunten en uitgangspunten die de coalitie zal hanteren bij het vormgeven van beleid.

Coalitieconvenant 2022 (pdf)

Omgevingswet

Op niet al te lange termijn treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Deze wet maakt de regels voor ruimtelijke ontwikkeling makkelijker en overzichtelijker.

Meer informatie over de Omgevingswet