Vooruitblik

Coalitieconvenant

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 hebben partijen een hoofdlijnenakkoord opgesteld met een aantal speerpunten en uitgangspunten die de coalitie zal hanteren bij het vormgeven van beleid.

Toekomstvisie

We werken aan de Toekomstvisie Landgraaf 2050 ‘Oog voor Landgraaf’. In deze toekomstvisie leest u straks wat de plannen zijn voor de gemeente voor de lange termijn en welke strategische keuzes we daarbij maken. 

Woonvisie en woningmarktprogramma

De gemeente stelt iedere vier jaar een woonvisie op. Hierin beschrijven we wat we voor ogen hebben op het gebied van wonen en hoe we daar samen met bewoners en andere partners aan werken.