Corona informatie

Kijk verder op onze corona-pagina.

Vooruitblik

Watertoren

Coalitieakkoord

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 hebben partijen een hoofdlijnenakkoord opgesteld met een aantal speerpunten en uitgangspunten die de coalitie zal hanteren bij het vormgeven van beleid.

Coalitieakkoord 2018 -2022

Programmabegroting

Elk jaar wordt een programmabegroting opgesteld waarin onderwerpen uit het coalitieakkoord worden vertaald naar concrete voornemens voor het komende jaar.

Programmabegroting 2020

Heeft u gevonden wat u zocht?