Corona informatie

Kijk verder op onze corona-pagina.

Vooruitblik

Een weiland met paarden en in de verte de watertoren in Rimburg

Coalitieakkoord

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 hebben partijen een hoofdlijnenakkoord opgesteld met een aantal speerpunten en uitgangspunten die de coalitie zal hanteren bij het vormgeven van beleid.

Coalitieakkoord 2018 -2022 (pdf)

Programmabegroting

Elk jaar wordt een programmabegroting opgesteld waarin onderwerpen uit het coalitieakkoord worden vertaald naar concrete voornemens voor het komende jaar.

Programmabegroting 2021 (pdf) inclusief bijlagen (pdf)

Omgevingswet

In 2022 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Deze wet maakt de regels voor ruimtelijke ontwikkeling makkelijker en overzichtelijker.

Meer informatie over de Omgevingswet