De gemeente Landgraaf hecht veel waarde aan een goede samenwerking met haar partners. Alleen samen kunnen we onze ondernemers goed ondersteunen en begeleiden in de weg die ze te gaan hebben binnen overheidsland.

Er zijn diverse instanties die waardevol zijn voor zowel startende als reeds gevestigde ondernemers. Hieronder vindt u een lijst met interessante partijen die ieder op zijn/haar eigen manier een bijdrage leveren aan een goed en gezond ondernemersklimaat. 

Bedrijventerrein Management Parkstad Limburg (BTM)

De gemeente Landgraaf werkt met de partners van Regio Parkstad Limburg samen in Bedrijven Terrein Management (BTM) Parkstad Limburg om een goede kwaliteit van de bedrijfsterreinen te kunnen waarborgen.

Kijk voor meer informatie op de website BTM Parkstad Limburg

Centrummanagement

Om de lijnen tussen ondernemers in de verschillende winkelcentra en de gemeentelijke overheid zo kort mogelijk te maken, bestaat het zogeheten centrummanagement-overleg.

Voor een goed contact tussen gemeente en ondernemers(verenigingen) vindt er periodiek centrummanagement-overleg plaats. Dit betreft overleg tussen de gemeente en vertegenwoordigers van de drie afzonderlijke winkelcentra in Landgraaf. Belangrijke en relevante issues worden besproken en plannen en ontwikkelingen die betrekking hebben op de centra worden besproken.

Economische Samenwerking Zuid-Limburg (ESZL)

Een samenwerkingsverband op Zuid-Limburgs niveau. Door inhoudelijke coalities te smeden tussen het bedrijfsleven, kennis- en onderwijsinstellingen én regionale overheden ontstaat er een breed gedragen samenwerkingsverband waarbinnen ambities in daadkracht kunnen worden omgezet.

Kijk voor meer informatie op de website van ESZL

GrensInfoPunt (GIP)

Wilt u personeel uit het buurland aannemen?
Verhuist u over de grens om in het buurland te werken?
Bij een Grensinfopunt kunt u zich onafhankelijk, individueel en gratis laten informeren over de thema´s werken in het buurland als werknemer of zelfstandige, wonen in het buurland en studeren in het buurland.

Kijk voor meer informatie op de website Grenzinfo

Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) 

Ben u als ondernemer op zoek naar een adviseur en sparringspartner op het gebied van financiering, levensvatbaarheid, overname of andere uitdagingen die u tegenkomt? Als ondernemer gaat u door verschillende levensfasen in uw onderneming. Van start tot en met het kiezen van de juiste financiering. En van het oplossen van een conflict tot en met de verkoop van uw onderneming. Het IMK staat ondernemers op cruciale momenten bij en is er voor iedere levensfase van de ondernemer en van zijn of haar onderneming.

ijk voor meer informatie op Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf - imk.nl

Kamer van Koophandel (KvK)

KvK is een overheidspartij dichtbij ondernemers met veel kennis en ervaring. Zij biedt informatie, voorlichting en ondersteuning aan ondernemers bij de belangrijke thema's op ondernemersgebied. Startende ondernemers dienen zich hier in te schrijven.

Kijk voor meer informatie op de website van de KvK

LIOF

LIOF is er voor elke MKB’er met een innovatief idee, een businessplan of een financieringsvraag. Zij ondersteunt Limburgse ondernemers met advies, netwerk en financiering vanuit jarenlange expertise en ervaring.

Kijk voor meer informatie op de website van het LIOF

MKB Limburg

MKB Limburg versterkt ondernemers met kennis van zaken en hart voor verbinden. Ze zijn gedreven en bedreven om de zakelijke passie van ondernemers te faciliteren met het beste netwerk voor én door ondernemers. 

Kijk voor meer informatie op de website van MKB Limburg 

Ondernemersdag

Al sinds 1998 organiseert de gemeente Landgraaf jaarlijks een Ondernemersdag, waarvoor alle ondernemers uit Landgraaf worden uitgenodigd. Ieder jaar staat een ander thema centraal tijdens deze dag en vinden er lezingen en/of workshops plaats.
In het kader van samenwerking organiseert Landgraaf deze dag sinds 2016 samen met de gemeente Heerlen. In een goede ambiance ontmoeten ondernemers uit diverse branches elkaar om te netwerken en om informatie uit te wisselen.
Tijdens dit event wordt jaarlijks de Giraffe-award uitgereikt aan de ondernemer die zijn/haar nek heeft uitgestoken.

Gemeente Landgraaf hecht grote waarde aan dit evenement en gebruikt de informatie die zij op deze wijze verkrijgt als input voor vernieuwing van haar beleid op het gebied van economie, innovatie, duurzaamheid en toerisme.

Ondernemersplein

Wat moet u allemaal doen als u voor uzelf begint? Welke vergunningen heeft u nodig voor een uitbreiding van uw pand? Welke wetten wijzigen er binnenkort? Via het Ondernemersplein krijgt u van de overheid antwoord op al uw ondernemersvragen.

Kijk voor meer informatie op de website Ondernemersplein

Ondernemersverenigingen

In Landgraaf zijn diverse ondernemersverenigingen actief die als klankbord fungeren bij de contacten van de aangesloten ondernemers met andere partijen, zoals de gemeentelijke overheid. Zij behartigen de belangen van hun leden en bevorderen het onderlinge contact. Vaak ondernemen zij gezamenlijke acties op het gebied van promotie en beveiliging.

Kijk in de Informatiegids (Lokaaltotaal) voor de ondernemersverenigingen in Landgraaf.

Stadsregio Parkstad Limburg

Stadsregio Parkstad is de bestuurlijke samenwerking tussen alle Parkstadgemeenten, waarbij er grensoverschrijdend wordt samengewerkt binnen de thema’s economie en toerisme, wonen en herstructurering, ruimte en mobiliteit.

Parkstad Limburg werkt onder andere aan het versterken van de economische structuur. Hiertoe neemt Parkstad initiatieven op het gebied van PR en acquisitie en verbetering van het bewegwijzeringssysteem voor de bedrijven op de bedrijventerreinen. Verder streeft zij naar revitalisering van verouderde bedrijfsterreinen en regionale planning van nieuwe bedrijfsterreinen.

De Parkstadgemeenten geven gezamenlijk uitvoering aan het programma Economie. Ze spreken met een stem richting Den Haag om kansen en problemen onder de aandacht te brengen, maar ook om in Brussel Europese subsidies te verkrijgen.

Kijk voor meer informatie op de website van Parkstad Limburg

StartersCentrum Limburg

Overweegt u een onderneming op te starten? Startende ondernemers en zzp’ers uit de gemeente Landgraaf kunnen bij het StartersCentrum terecht voor advies en begeleiding. Ook worden er regelmatig seminars georganiseerd.

Kijk voor meer informatie op de website Starterscentrumlimburg.

Stichting Streetwise

Stichting Streetwise begeleidt startende én ervaren ondernemers naar vestiging binnen een winkelgebied. Van ondernemingsplan tot locatie, van financiering tot vergunningen: Streetwise heeft op alle vlakken het netwerk en de kennis in huis om je naar de meest geschikte locatie te begeleiden. Deze begeleiding is kosteloos voor ondernemers die zich willen vestigen in een van de winkelcentra van onze gemeente.

Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Streetwise.

Werkgevers Servicepunt

De Parkstad gemeenten, het UWV en WOZL (Werkvoorziening Oostelijk Zuid Limburg) hebben hun krachten gebundeld in het Werkgevers Servicepunt (WSP) Parkstad.
WSP Parkstad is hét loket voor werkgeversdienstverlening en hét regionale expertisecentrum voor inclusieve arbeid. Ze zijn gespecialiseerd in maatwerkprojecten op het gebied van arbeid, HR, organisatie en economie. Ze ontzorgen en versterken op het gebied van matching, opleiding en begeleiding.

Kijk voor meer informatie op de website WSP Parkstad.