“Beter geïnformeerd betekent beter ondernemen.”

Door de steeds verdergaande internationalisering werken zowel bedrijven als werknemers vaker over de grens. Werken in de buurlanden van de Euregio klinkt op zich goed.

Gunstige ligging

De gemeente Landgraaf heeft met haar gunstige grensligging natuurlijk ook te maken met grenswerkers en ondernemers die over de grens willen ondernemen. Haar ambitie is dan ook dat ondernemers, organisaties en werknemers zoveel mogelijk kunnen profiteren van de grensligging onder het mom: “Geen grenzen aan de groei, maar groeien aan de grens”. Er zijn voldoende kansen te benutten.

Regels en procedures

Maar, hoe zit het met de regels en procedures rondom ondernemen over de grens?

Die blijken namelijk anders in elkaar te zitten dan we dat hier in Nederland gewend zijn. En als je daar niet op bent voorbereid, kan het wel eens anders uitpakken dan verwacht.
Door een wirwar aan regels is het vaak moeilijk de gevolgen van zakendoen in het buitenland te overzien. Elk land heeft immers eigen wetten en regels voor bedrijven en die zijn ook nog eens aan verandering onderhevig. 

Grensinfopunten (GIP)

Daarom zijn er de Grensinfopunten. Hier kan men kosteloos terecht voor hulp bij vragen over sociale zekerheid, lonen, belastingen, ziektekosten, gezinsbijdragen, pensioenen en andere grensoverschrijdende zaken. U wordt direct geholpen door de specialisten van de Sociale Verzekeringsbank en de Belastingdienst.

Kijk voor meer informatie op de website Grensinfopunten

Service Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling (SGA)

Wilt u personeel uit het buurland aannemen? Of verhuist u over de grens om in het buurland te werken? Zowel voor werknemers/werkzoekenden als voor werkgevers die plannen hebben ‘over de grens’ kan het SGA hulp bieden. SGA helpt actief werkgevers en werkzoekenden aan de zijden van de Belgische, Duitse en Nederlandse grens met het vinden van personeel respectievelijk werk.

Kijk voor meer informatie op de website Grensarbeid