Bij gemeente Landgraaf werkt een groot aantal ambtenaren dat met veel plezier klaar staat voor de bestuurders en natuurlijk voor u, onze klanten.

De ambtelijke organisatie staat onder leiding van de algemeen directeur, dhr. E.S.H.J. (Erwin) Debie. 

Algemeen directeur Gemeente Landgraaf Erwin Debie

Organogram

De organisatiestructuur van de ambtelijke organisatie van gemeente Landgraaf ziet er als volgt uit:

Organogram gemeente Landgraaf (pdf)

Hierin vindt u de volgende organisatieonderdelen terug:

 • College van burgemeester en wethouders
 • Directie
 • Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling
  • Bureau Mens Ontwikkel Bedrijf
 • Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Grondzaken
 • Afdeling Beheer Openbare Ruimte
  • Bureau BOR
 • Afdeling Toezicht en Handhaving
 • Afdeling Klant Contact Centrum
  • Bureau KCC
 • Afdeling Bestuurlijke en Concernzaken
 • Afdeling Planning en Control
 • Afdeling Facilitair Bedrijf
  • Bureau Informatiemanagement

Directie

De gemeentesecretaris ondersteunt als adviseur het college en geeft uitvoering aan het beleid en de besluiten van het bestuur. Deze is als directielid, samen met de algemeen directeur, verantwoordelijk voor het functioneren van de ambtelijke organisatie. 
De algemeen directeur is het hoofd van de ambtelijke organisatie en loco-gemeentesecretaris.