Corona informatie

Kijk verder op onze corona-pagina.

In en om huis

Huis wonen

Woonlasten

Heeft u vragen over de WOZ-waarde van uw huis, onroerendezaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing, hondenbelasting of andere gemeentelijke belastingen, neem dan contact op met de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW). Zij helpen u graag verder.

De BsGW verzorgt voor onze gemeente de aanslagen en de ontvangst van gemeentelijke belastingen en WOZ.

Website BsGW

Wilt u weten hoeveel woonlasten u precies betaalt en wat u volgend jaar kunt verwachten? Kijk dan verder bij Lokale lastenmeter Landgraaf.

 

    Afval

    In Landgraaf verzorgt Reinigingsdiensten Rd4 de  inzameling en verwerking van afvalstromen. Kijk op de website van Rd4 voor informatie over het ophalen van huisvuil, PMD-zakken, milieuparken, afval scheiden en nog veel meer.

    Rd4 biedt een online afvalkalender aan waarin u kunt zien wanneer bij u het afval wordt opgehaald.

    Bekijk de Afvalkalender Rd4