In en om huis

Woonlasten en gemeentelijke belastingen

Heeft u vragen over de WOZ-waarde van uw huis, onroerendezaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing, hondenbelasting of andere gemeentelijke belastingen, neem dan contact op met de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW). Zij helpen u graag verder.

BsGW verzorgt voor onze gemeente de aanslagen en de ontvangst van gemeentelijke belastingen en WOZ.

Website BsGW

Wilt u weten hoeveel woonlasten u precies betaalt en wat u volgend jaar kunt verwachten? Bereken dan zelf de gemeentelijke belastingen op de Lokale lastenmeter:

Lokale lastenmeter Landgraaf

Klachten over uw verhuurder of verhuurbemiddelaar?

Financiële ondersteuning

Afval

In Landgraaf verzorgt Reinigingsdiensten Rd4 de  inzameling en verwerking van afvalstromen. Kijk op de website van Rd4 voor informatie over het ophalen van huisvuil, de PMD-zakken, de grondstoffenparken, afval scheiden en nog veel meer.

Rd4 biedt een online afvalkalender aan waarin u kunt zien wanneer bij u het afval wordt opgehaald.

Bekijk uw Afvalkalender via Mijn Rd4