In en om huis

boerderij in Rimburg

Woonlasten en gemeentelijke belastingen

Heeft u vragen over de WOZ-waarde van uw huis, onroerendezaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing, hondenbelasting of andere gemeentelijke belastingen, neem dan contact op met de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW). Zij helpen u graag verder.

De BsGW verzorgt voor onze gemeente de aanslagen en de ontvangst van gemeentelijke belastingen en WOZ.

Website BsGW

Wilt u weten hoeveel woonlasten u precies betaalt en wat u volgend jaar kunt verwachten? Bereken dan zelf de gemeentelijke belastingen op de Lokale lastenmeter:

Lokale lastenmeter Landgraaf

Afval

In Landgraaf verzorgt Reinigingsdiensten Rd4 de  inzameling en verwerking van afvalstromen. Kijk op de website van Rd4 voor informatie over het ophalen van huisvuil, PMD-zakken, milieuparken, afval scheiden en nog veel meer.

Rd4 biedt een online afvalkalender aan waarin u kunt zien wanneer bij u het afval wordt opgehaald.

Bekijk de Afvalkalender Rd4