Wat is het?

De gemeente is eigenaar van stukken grond in de gemeente. Soms kunt u een stuk grond van de gemeente kopen, huren of pachten. Bijvoorbeeld bouwkavels, landbouwgrond of groenstroken.

Wat moet ik doen?

U vraagt aan de gemeente of u de grond kunt kopen, huren of pachten. U doet dit door contact op te nemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Grondzaken.

Wilt u een groenstrook kopen of huren, vraag dit dan aan met het formulier dat u vindt bij 'Meteen regelen'. U kunt dit formulier downloaden, invullen en opsturen naar de gemeente ter attentie van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Grondzaken.

Bouwen op grond

U kunt niet zomaar gaan bouwen op de grond. Er gelden enkele voorwaarden:

Als u geen eigenaar bent van de grond, dan moet u toestemming vragen aan de eigenaar om op de grond te bouwen. Anders wordt de grondeigenaar ook eigenaar van het bouwwerk.

Hoe werkt het?

  • U kunt de grond kopen. De gemeente bepaalt of en hoe zij de grond verkoopt. Een koop wordt geregeld door een koopovereenkomst.
  • U kunt de grond huren. Deze huur wordt geregeld in een huurovereenkomst.
  • U kunt de grond pachten. Een pacht wordt geregeld in een pachtovereenkomst. Grond die gepacht wordt, mag alleen worden gebruikt voor landbouw.Een pachtovereenkomst moet in veel gevallen worden goedgekeurd door De Grondkamer.