Wat is het?

Wilt u wijzigingen aanbrengen in uw leefomgeving (wilt u bijvoorbeeld iets bouwen of verbouwen), dan krijgt u te maken met de Omgevingswet. De Omgevingswet regelt alles voor de ruimte waarin we wonen, werken en verblijven. De Omgevingswet vervangt een groot aantal wetten zoals de Wabo, de Wet ruimtelijke ordening, de Wet natuurbescherming, het Activiteitenbesluit en het Bouwbesluit.

Hieronder vindt u de algemene beschrijving van de werkwijze bij Omgevingsvergunningen of meldingen. 

Deze gaan via het Omgevingsloket. Dit is de digitale ingang voor al uw vergunningaanvragen en meldingen in het kader van de Omgevingswet. Het Omgevingsloket vervangt de volgende digitale loketten:

 • Het (oude) Omgevingsloket online (OLO)
 • Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)
 • Meldpunt bodemkwaliteit
 • Ruimtelijkeplannen.nl.

Hoe werkt het Omgevingsloket?

In onderstaande animaties wordt het gebruik van het Omgevingsloket uitgelegd met als voorbeeld een gewenste garage uitbreiding:

Lukt het niet om in te loggen, of heeft u andere vragen over het gebruik van het Omgevingsloket, raadpleeg dan het Helpcentrum - Omgevingsloket (overheid.nl) en de contactmogelijkheden die daar vermeld staan.

Op Gepland onderhoud Omgevingsloket kunt u zien wanneer het Omgevingsloket niet beschikbaar is door onderhoud. 

Wat moet ik doen?

Melding

Een melding kunt u direct doorgeven in het Omgevingsloket:

Vergunningaanvraag - stappenplan

Bij de Omgevingswet is het voortraject van een vergunningsaanvraag heel belangrijk. 
Daarom adviseren wij u om de volgende stappen in de goede volgorde te doorlopen:

 1. Doe eerst een vergunningcheck via het Omgevingsloket > Vergunningcheck (zonder DigiD of eHerkenning).
 2. Heeft u daarna inhoudelijke vragen (bouwtechnisch, ruimtelijk, enzovoort), dien dan een informatieverzoek (online formulier) in bij onze gemeente.
   
 3. U ontvangt na uw informatieverzoek een schriftelijk advies over de zetten vervolgstappen:  
  • Advies: Dien een conceptverzoek in:
   • Ga naar Omgevingsloket > Aanvragen (log in DigiD of eHerkenning).
   • Stap 7: Wilt u uw verzoeken definitief of als conceptverzoek indienen? > Conceptverzoek.

    Na uw conceptverzoek ontvangt u van ons een schriftelijk advies over de te zetten vervolgstappen: 
    • Positief advies
     • Ga naar Omgevingsloket > Mijn Omgevingsloket (log in met DigiD of eHerkenning).
     • Ga naar 'Mijn projecten'.
     • Open het project met het conceptverzoek.
     • Ga naar het tabblad 'Aanvragen' en dien de vergunningaanvraag definitief in.
      Een positief advies wil niet zeggen dat u sowieso een vergunning krijgt. Dit komt omdat de gemeente bij een officiële vergunningaanvraag veel meer zaken controleert. 
    • Positief advies onder voorwaarden
     • Ga naar Omgevingsloket > Mijn Omgevingsloket (log in met DigiD of eHerkenning).
     • Ga naar 'Mijn projecten'.
     • Open het project met het conceptverzoek.
     • Pas de gegevens aan waarover u advies gekregen heeft.
     • Ga naar het tabblad 'Aanvragen' en dien de vergunningaanvraag definitief in.
      Een positief advies wil niet zeggen dat u sowieso een vergunning krijgt. Dit komt omdat de gemeente bij een officiële vergunningaanvraag veel meer zaken controleert. 
    • Negatief advies: uw plan is niet haalbaar.
 • Of: Advies: Dien direct een aanvraag in:
  • Ga naar Omgevingsloket > Aanvragen (log in met DigiD of eHerkenning);
  • Stap 7: Wilt u uw verzoeken definitief of als conceptverzoek indienen?  > Definitief.
    
 • Of: Advies: Uw plan is niet haalbaar.

Nadat u een informatieverzoek, een conceptverzoek, melding of vergunning hebt ingediend, 
informeren wij u hierover via de berichtenbox op de website Jeleefomgeving.nl. U krijgt een mail van noreply@jeleefomgeving.nl als er een bericht voor u klaar staat. 

Hoe werkt het?

Het Omgevingsloket bestaat uit verschillende onderdelen:

 • Vergunningcheck: Controleer hier of u een vergunning nodig heeft, een melding moet doen of informatie moet aanleveren aan de overheid. 
   
 • Aanvragen
  • Log in met uw DigiD (voor inwoners)  of eHerkenning (voor ondernemers). 
  • Vraag een vergunning aan, doe een melding en/of voeg eventuele informatie toe zoals tekeningen. 
  • Hoe meer vragen u invult, hoe kleiner de kans dat uw project vertraging oploopt. 
  • Let op: het aanvragen van een vergunning kost geld.
    
 • Regels op de kaart: 
  Bekijk hier welke regels er gelden per gebied of plaats. Vul uw adres in of zoek op de kaart. 
   
 • Mijn Omgevingsloket
  • Log in met uw DigiD (voor inwoners)  of eHerkenning (voor ondernemers). 
  • Bekijk het overzicht van uw (concept)aanvragen, meldingen en informatieplichten.
    

Wat heb ik nodig?

Doet u in het Omgevingsloket een conceptverzoek, een aanvraag of melding, dan krijgt u de mogelijkheid om relevante documenten, tekeningen, foto’s of andere informatie te uploaden. De hulpteksten in het Omgevingsloket helpt u daarbij.
 

Wat kost het?

 • Aan een informatieverzoek zijn geen kosten verbonden.
 • Er zijn kosten verbonden aan het in behandeling nemen van een conceptverzoek. Dit is een vast bedrag.
 • De kosten (leges) van een vergunningaanvraag of melding zijn verschillend per soort.

Kijk voor een actueel overzicht van de legeskosten in de geldende legesverordening op Overheid.nl.

Hoe lang duurt het?

Melding

Na het indienen van een melding krijgt u van ons binnen 4 weken bericht of uw melding akkoord is.

Vergunningaanvraag

Bij de Omgevingswet is het voortraject van een vergunningsaanvraag (informatieverzoek, conceptverzoek) heel belangrijk. Dit zal dan ook meestal de meeste tijd in beslag nemen.

 • De afhandeltermijn van een conceptverzoek is afhankelijk van de complexiteit en de volledigheid van de aangeleverde stukken. We streven naar afhandeling binnen 12 weken.
   
 • Na het indienen van een vergunningaanvraag, krijgt u van ons een procedurebevestiging waarin de afhandeltermijn van uw aanvraag wordt vermeld.
  • De beslistermijn is bij een reguliere korte procedure maximaal 8 weken. Hierbij is geen rekening gehouden met het mogelijk verlengen en opschorten van de beslistermijn. 
  • Het is ook mogelijk dat uw aanvraag onder een uitgebreide procedure valt. In dat geval is de beslistermijn langer (26 weken). Hierbij is geen rekening gehouden met het verlengen en opschorten van de beslistermijn.
  • Daarna is er mogelijk nog een bezwaar-  en beroepsprocedure van toepassing. Zie Bezwaar maken.

Aanvullende informatie

Tot 1 januari 2024 kon u op onze website op aparte pagina’s informatie vinden over de volgende omgevingsproducten:

 • Asbest verwijderen
 • Bestemmingsplan aanpassen
 • Boom kappen
 • Bouwen en verbouwen, conceptaanvraag / principeverzoek
 • Bouwwerk, gereedmelding
 • Brandveiligheid, melding of vergunning
 • Milieu, vergunning of melding
 • Milieuvervuiling melden
 • Monument verbouwen, herstellen of onderhouden
 • Omgevingsvergunning
 • Omgevingsvergunning strijdig gebruik
 • Planschade
 • Reclame plaatsen
 • Sloopmelding gebouw of deel gebouw
 • Terras plaatsen
 • Tijdelijke verhuur leegstaand pand
 • Transport gevaarlijke stoffen
 • Uitrit of inrit aanleggen.

Vanaf 1 januari 2024 vallen deze onder de Omgevingswet. De aparte pagina's zijn daarom vooralsnog vervangen door deze algemene productpagina. In de komende tijd zullen specifieke beschrijvingen gepubliceerd worden.