Op de website Parkstad in Cijfers vindt u allerlei cijfermatige gegevens van alle Parkstadgemeenten, dus ook van gemeente Landgraaf. Het gaat over diverse onderwerpen zoals bevolking, wonen, onderwijs en werk en inkomen. De cijfers zijn afkomstig van de gemeenten zelf en van CBS, DUO, UWV en andere dataleveranciers. De cijfers worden regelmatig geactualiseerd. 

U kunt ook specifiek de cijfers van Landgraaf bekijken, en deze vergelijken met andere Parkstadgemeenten.

Kijk op Parkstad in Cijfers > Landgraaf