De inhoud is geladen.

Burgemeester en wethouders

De burgemeester en de wethouders vormen samen het college van burgemeester en wethouders (B & W). Deze vergaderingen van het college zijn niet openbaar. De burgemeester en de wethouders zijn portefeuillehouder van een aantal aandachtsgebieden.

Samenstelling

Het college van gemeente Landgraaf bestaat uit vijf wethouders en de burgemeester. Zij worden bijgestaan door de gemeentesecretaris.

Besluiten

Het college van B & W neemt besluiten over het dagelijkse reilen en zeilen in de gemeente en kan voorstellen doen aan de raad.