Hier vindt u de meest recente besluitenlijsten van het college van burgemeester en wethouders.

Als er besluiten buiten het reguliere vergadercircuit worden genomen, worden deze gepubliceerd in een zogenaamde papieren lijst.