Commissies

Burgerhoes aan kant Sweelinckplein

Naast het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad kent de bestuurlijke organisatie van de gemeente Landgraaf een aantal commissies.

De Bezwaarschriftencommissie en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Monumenten adviseren het college over binnengekomen bezwaarschriften en welstandsvraagstukken.

De Auditcommissie en Rekenkamercommissie zijn raadscomissies.