Corona informatie

Kijk verder op onze corona-pagina.

Gemeenteraad

Tribune raadzaal

De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente, zij is de afvaardiging van de bevolking. De raad stelt de beleidskaders vast en controleert het college van burgemeester en wethouders, die de besluiten van de raad uitvoert.

De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om een aantal zaken betreffende de 'eigen huishouding' zelf te bepalen. Hieronder vallen gemeentelijke ontwikkeling, verkeer en vervoer, welzijn, sociale zaken, onderwijs en (gemeentelijke) belastingheffing.

Raadsstukken

De raad heeft een eigen website, het raadsinformatiesysteem iBabs. Op deze website publiceert de griffie:

 • informatie over de raadsleden (inclusief nevenfuncties) en de griffie;
 • raadsvergaderingen en -stukken;
 • artikel 41-brieven;
 • raadsinformatiebrieven.

Ga naar het raadsinformatiesysteem iBabs

  Voor oudere raadsinformatie verwijzen wij u naar het Webarchief. Originele, getekende stukken kunt u bij de gemeente opvragen.

  Uitzendingen raad

  U kunt raadsvergaderingen ook rechtstreeks op televisie volgen bij Omroep Landgraaf, of bekijken (of terugkijken) via Uitzendingen raad op landgraaf.raadsinformatie.nl

  In het raadsinformatiesysteem iBabs vindt u een rechtstreekse link naar deze uitzendingen via de menuknop 'Videobeelden'.

  Heeft u gevonden wat u zocht?