Gemeenteraad

De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente en is de afvaardiging van de bevolking. De raad stelt de beleidskaders vast en controleert het college van burgemeester en wethouders, dat de besluiten van de raad uitvoert.

De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om een aantal zaken betreffende de 'eigen huishouding' zelf te bepalen. Hieronder vallen gemeentelijke ontwikkeling, verkeer en vervoer, welzijn, sociale zaken, onderwijs en (gemeentelijke) belastingheffing.

Samenstelling gemeenteraad

De raadsleden worden voor 4 jaar gekozen door de inwoners van de gemeente. Het aantal raadsleden is afhankelijk van het aantal inwoners. 
Onze gemeente heeft 25 gemeenteraadsleden.

Overzicht van de gemeenteraadsleden(externe link)

Contact met de raad

Raadscommissies

De volgende commissies ondersteunen de gemeenteraad bij het uitoefenen van hun taken:

Raadsstukken en vergaderkalender

De raad heeft een eigen website, het raadsinformatiesysteem van iBabs. Op deze website publiceert de griffie o.a.:

 • Informatie over de raadsleden (inclusief nevenfuncties en stemgedrag) 
 • Vergaderkalender
 • Agenda's en stukken commissie- en raadsvergaderingen 
 • Artikel 37-brieven en antwoorden;
 • Raadsinformatiebrieven (brieven college aan raad).

Ga naar het raadsinformatiesysteem(externe link)

  Originele, getekende stukken kunt u bij de gemeente opvragen.

  Uitzendingen raad

  U kunt raadsvergaderingen rechtstreeks op televisie volgen bij Omroep Landgraaf, of bekijken (of terugkijken) op onze speciale website:

  Bekijk raadsvergaderingen op landgraaf.raadsinformatie.nl(externe link)

  Nieuws van de gemeenteraad