Gemeenteraad

Blik op de raadzaal van de tribune in het Burgerhoes

De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente, zij is de afvaardiging van de bevolking. De raad stelt de beleidskaders vast en controleert het college van burgemeester en wethouders, die de besluiten van de raad uitvoert.

De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om een aantal zaken betreffende de 'eigen huishouding' zelf te bepalen. Hieronder vallen gemeentelijke ontwikkeling, verkeer en vervoer, welzijn, sociale zaken, onderwijs en (gemeentelijke) belastingheffing.

Raadsstukken

De raad heeft een eigen website, de raadsinformatiewebsite van iBabs. Op deze website publiceert de griffie:

  • informatie over de raadsleden (inclusief nevenfuncties) en de griffie;
  • raadsvergaderingen en -stukken;
  • artikel 41-brieven en antwoorden;
  • raadsinformatiebrieven.

Ga naar de raadsinformatiewebsite

    Voor oudere raadsinformatie verwijzen wij u naar het Webarchief. Originele, getekende stukken kunt u bij de gemeente opvragen.

    Uitzendingen raad

    U kunt raadsvergaderingen ook rechtstreeks op televisie volgen bij Omroep Landgraaf, of bekijken (of terugkijken) via Uitzendingen raad op landgraaf.raadsinformatie.nl.