Gemeenteraad

De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente en is de afvaardiging van de bevolking. De raad stelt de beleidskaders vast en controleert het college van burgemeester en wethouders, die de besluiten van de raad uitvoert.

De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om een aantal zaken betreffende de 'eigen huishouding' zelf te bepalen. Hieronder vallen gemeentelijke ontwikkeling, verkeer en vervoer, welzijn, sociale zaken, onderwijs en (gemeentelijke) belastingheffing.

Samenstelling gemeenteraad

De raadsleden worden voor 4 jaar gekozen door de inwoners van de gemeente. Het aantal raadsleden is afhankelijk van het aantal inwoners. 
Onze gemeente heeft 25 gemeenteraadsleden.

Overzicht van de gemeenteraadsleden(externe link)

Raadscommissies

De volgende commissies ondersteunen de gemeenteraad bij het uitoefenen van hun taken:

 • Commissie Burgers en Maatschappij
 • Commissie Financiële en Algemeen Bestuurlijke Zaken
 • Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie
 • Auditcommissie
 • Rekenkamercommissie

Raadsstukken

De raad heeft een eigen website, de raadsinformatiewebsite van iBabs. Op deze website publiceert de griffie:

 • informatie over de raadsleden (inclusief nevenfuncties) en de griffie;
 • raadsvergaderingen en -stukken;
 • artikel 37-brieven en antwoorden;
 • raadsinformatiebrieven.

Ga naar de raadsinformatiewebsite(externe link)

  Voor oudere raadsinformatie verwijzen wij u naar het Webarchief. Originele, getekende stukken kunt u bij de gemeente opvragen.

  Uitzendingen raad

  U kunt raadsvergaderingen ook rechtstreeks op televisie volgen bij Omroep Landgraaf, of bekijken (of terugkijken) via Uitzendingen raad op landgraaf.raadsinformatie.nl(externe link).

  Nieuws van de gemeenteraad