Contact met de raad

De gemeenteraad hoort graag wat u bezighoudt. Wilt u iets delen met een raadslid of de gehele raad? Neem dan contact op via onderstaande mogelijkheden.

Zoek contact met een raadslid

U kunt natuurlijk altijd een mail sturen naar een van onze raadsleden. U vindt op de raadsinformatiewebsite een overzicht van alle gemeenteraadsleden en hun contactgegevens. Veel fracties en raadsleden zijn ook actief op de sociale media. Stuur ze gerust een persoonlijk bericht of tag ze in uw eigen post.

Benader de raad als geheel

Wilt u iets kwijt aan alle raadsleden? Neem dan contact op met de griffie. Stuur een e-mail naar griffie@landgraaf.nl.

Spreek in tijdens een commissievergadering

De gemeenteraad wordt ondersteund door verschillende raadscommissies. Elke raadscommissie is gespecialiseerd in een aantal onderwerpen. Een commissie adviseert de gemeenteraad over te nemen besluiten.

Inwoners kunnen in een commissievergadering het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan. Als u van uw spreekrecht gebruik wil maken, moet u dit 48 uur voor de start van de vergadering aangeven bij de griffier via griffie@landgraaf.nl. Vermeld bij een inspreekverzoek altijd uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wenst in te spreken.

U krijgt maximaal 5 minuten spreektijd. Deelnemers aan de vergadering mogen u daarna korte vragen stellen. Deze vragen zijn bedoeld om meer duidelijkheid te krijgen over uw visie en het onderwerp. Het is niet de bedoeling dat er een discussie ontstaat tussen de inspreker en deelnemers. De commissievoorzitter of een commissielid kan een voorstel doen over de manier van de behandeling van de inbreng van de inspreker.

Nodig de raad uit om langs te komen

Wilt u de raad bijpraten over een onderwerp? Heeft u een idee of plan dat u wil presenteren? Of wilt u de raadsleden iets laten zien waar u trots op bent? Nodig de raad dan uit voor een bijeenkomst, een evenement of een raadsbezoek. U kunt uw uitnodiging sturen naar griffie@landgraaf.nl. Liever telefonisch contact? Bel dan naar 14 045.

Dien een burgerinitiatief in

Als u een onderwerp of voorstel op de agenda van de gemeenteraad wil zetten, kunt u een burgerinitiatief indienen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over een idee of een probleem dat speelt in de wijk waar u woont. De raad zal het onderwerp dan gaan bespreken. Er zijn een aantal spelregels waar u zich aan moet houden als u een burgerinitiatief indient, onder andere:

  • U mag zelf het onderwerp kiezen, maar dit moet wel een thema zijn waar de gemeenteraad over gaat.
  • Minimaal 50 kiesgerechtigde Landgraafse inwoners steunen het initiatief; u verzamelt hun handtekeningen.
  • Het gaat niet om een melding, klacht, bezwaar of een onderwerp dat onlangs in de raad besproken is.
  • Het initiatief is op een geldige manier ingediend, via het daarvoor bestemde formulier dat verkrijgbaar is via de griffie (e-mail: griffie@landgraaf.nl, telefoon: 14 045).

De griffie zal u tijdens de hele procedure adviseren en begeleiden.