De Auditcommissie adviseert de gemeenteraad over de volgende onderwerpen:

  • het opstellen van de programmabegroting
  • planning en control
  • jaarrekening en accountant.

De Auditcommissie is een raadscommissie en is samengesteld uit gemeenteraadsleden, portefeuillehouder Financiën en beleidsmedewerkers Financiën. De Audit-commissie is vooral intern gericht. Dit is de reden waarom agenda's en stukken niet worden gepubliceerd. De vergaderingen, die gemiddeld vier keer per jaar plaats vinden, zijn in principe wel openbaar.