De Auditcommissie adviseert de gemeenteraad over de volgende onderwerpen:

  • Het opstellen van de programmabegroting
  • Planning en control
  • Jaarrekening en accountant
  • Aanpassingen van de Financiële verordeningen 212, 213 en 213a Gemeentewet en overige beleidsmatige financiële rapportages aan de raad
  • Het ontwikkelen van werkwijzen voor verbetering van de controlefunctie van de raad, evenals de nadere invulling van zaken zoals de opzet en inrichting van rapportages

De verordening op de Auditcommissie Landgraaf treft u hier aan.(externe link)

De commissie bestaat uit minimaal drie raadsleden en wordt aangevuld de concerncontroller, de portefeuillehouder financiën, beleidsmedewerker financiën en medewerker griffie. De coalitie en de oppositie zijn beide evenwichtig vertegenwoordigd.

Op dit moment bestaat de auditcommissie uit de volgende leden:

De Auditcommissie is vooral intern gericht. Dit is de reden waarom agenda's en stukken niet worden gepubliceerd. De vergaderingen, die gemiddeld vier keer per jaar plaats vinden, zijn in principe wel openbaar.