De Auditcommissie adviseert de gemeenteraad over de volgende onderwerpen:

-    Opstellen van de programmabegroting
-    Planning en control
-    Jaarrekening en accountant
-    Aanpassingen van de Financiële verordeningen 212, 213 en 213a Gemeentewet en andere beleidsmatige financiële rapportages aan de raad
-    Het ontwikkelen van werkwijzen voor verbetering van de controlefunctie van de raad.

De verordening op de Auditcommissie Landgraaf treft u hier aan.

De commissie bestaat uit drie raadsleden en wordt aangevuld de concerncontroller, de portefeuillehouder financiën, beleidsmedewerker financiën en een griffiemedewerker. De coalitie en de oppositie zijn beide evenwichtig vertegenwoordigd.

Op dit moment bestaat de auditcommissie uit de volgende leden: