Binnen elke gemeente is een onafhankelijke rekenkamer ingesteld. De heer E.J.M. Lemmens is voorzitter van Rekenkamer Landgraaf. Er is een begeleidingscommissie van drie raadsleden:

  • De heer J.W. Heinrichs
  • De heer L.F.A. Baggerman
  • De heer R.A.M.M. Ernst

Rekenkamer Landgraaf heeft in de afgelopen jaren verschillende onderzoeken uitgevoerd, zoals:

  • Informatiebeveiliging
  • Buitenring
  • Wet open overheid
  • Re-integratie

Ideeën voor onderzoek?

Rekenkamer Landgraaf staat open voor ideeën voor onderzoek van raadsleden, inwoners, belangengroepen, het college en ambtenaren. Onderwerpen moeten wel het individuele geval overstijgen: de rekenkamer heeft een andere rol dan de klachtencommissie of de ombudsman. En er zijn altijd meer onderwerpen dan de rekenkamer qua capaciteit aankan; zij moet dus keuzes maken in wat zij wel en niet onderzoekt.

Meer weten?

Neem dan contact op met de griffie van onze gemeente.

Privacyverklaring

De Rekenkamer Landgraaf kan in verband met onderzoek persoonsgegevens verwerken. Dat gebeurt met de noodzakelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese privacywetgeving (AVG). In de privacyverklaring (pdf)link naar pdf bestand leest u hoe de rekenkamer omgaat met persoonsgegevens.