Seniorenconvent

Het seniorenconvent is een door de raad ingestelde commissie en fungeert als overlegplatform voor alle tot de raad behorende aangelegenheden waaronder:

  • Aangelegenheden met een vertrouwelijk, politiek gevoelig en/of urgent karakter
  • Het doen van aanbevelingen namens de raad en voorstellen aan de raad inzake de organisatie en het functioneren van de raad en haar commissies
  • Afstemmingsvraagstukken tussen het college van burgemeester en wethouders

Het seniorenconvent bestaat uit de voorzitter van de raad (burgemeester) en de fractievoorzitters  ter bespreking van raadsaangelegenheden. Het seniorenconvent wordt ter vergadering bijgestaan door de griffier en de gemeentesecretaris. Huidige samenstelling:

De vergaderingen van het Seniorenconvent zijn besloten en vertrouwelijk. De verordening op het Seniorenconvent gemeente Landgraaf treft u hier aan.