Samenstelling college

Het bestuur van Landgraaf voor het Burgerhoes: Hans Rijvers, Stijn Kropman,, Freed Janssen,  Richard de Boer, Bart Smeets, Alex Schiffelers, Christian Wilbach

Het college van gemeente Landgraaf bestaat uit vijf wethouders en de burgemeester. Zij worden bijgestaan door de gemeentesecretaris. We stellen het college van links naar rechts aan u voor: Gemeentesecretaris Hans Rijvers, wethouder Stijn Kropman, wethouder Freed Janssen, burgemeester Richard de Boer, wethouder Bart Smeets, wethouder Alex Schiffelers en wethouder Christian Wilbach.