Wethouder

wethouder Alex Schiffelers

Taken

  • Ouderenbeleid en ouderenzorg/Wmo
  • Jeugdbeleid en jeugdzorg
  • Volksgezondheid
  • Onderwijs en talentontwikkeling
  • Kunst en cultuur
  • Burgerparticipatie
  • Inclusieve samenleving

Nevenfuncties

  • Lid DB en AB GGD Zuid-Limburg
  • Lid AB Omnibuzz

Politieke partij

Gezamenlijke Burger Belangen Landgraaf(externe link)