Op 1 oktober 2022 of op 1 januari 2023 treedt de nieuwe Omgevingswet naar verwachting in werking. Deze wet maakt de regels voor ruimtelijke ontwikkeling makkelijker en overzichtelijker. Wat dit betekent leest u op deze pagina.

Waarom de Omgevingswet?

Nederland kent heel veel wetten en regels op het gebied van de leefomgeving. Het is een moeilijk geheel waarin bijna niemand meer de weg kan vinden. Nieuwe ontwikkelingen duren onnodig lang. Goede initiatieven komen hierdoor minder makkelijk van de grond. Ook zijn de oude regels niet meer geschikt voor de moeilijke (maatschappelijke) opgaven van nu.

Dat verandert met de invoering van de nieuwe Omgevingswet. Dan geldt: één wet, één loket, één procedure. Eén wet die alle 26 wetten voor de leefomgeving bundelt. Daarbij gaat het om wetgeving en de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. U kunt straks in één oogopslag zien welke regels gelden in uw omgeving. Aanvragen en ideeën worden in 1 keer aan alle regels getoetst, waardoor procedures aanzienlijk verkort worden. Ook is er binnen de regels veel ruimte voor eigen initiatief: u bepaalt mee over wat er in uw directe omgeving gebeurt.

Uitgeschreven tekst van het filmpje

'In Nederland hebben we veel regels over onze leefomgeving. Goede initiatieven komen vaak maar lastig van de grond. Vanaf 2021 komen al deze regels samen in 1 nieuwe wet: de Omgevingswet.
1 wet, 1 loket, 1 procedure - en die gaat van 26 naar 8 weken. Eenvoudiger, sneller en goedkoper dus.

Vanaf 2021 kunt u in één oogopslag zien welke regels gelden in uw omgeving. Denk aan millieuregels over geluid, bodemkwaliteit, regels over bouwhoogte, veiligheidseisen...Zo blijft de kwaliteit van uw omgeving in orde.

Heeft u een idee? Uw aanvraag wordt in 1 x aan alle regels getoetst. En binnen de regels is er veel ruimte voor initiatief. Bijvoorbeeld:

  • Met uw buren in eigen energieopwekking voorzien.
  • Uw garage ombouwen tot bedrijfsruimte.
  • Van een leeg stuk land een speelveld maken.
  • De oude watermolen ombouwen tot kanoverhuur en café.

Ook heeft u met de Omgevingswet meer te zeggen over uw directe omgeving. Zo kunt u bijvoorbeeld met overheid en ontwikkelaars van te voren meedenken over grote bouwprojecten.

De Omgevingswet van 2021: Meer invloed op uw omgeving, snel aan de slag!'

Doelen bereiken

De nieuwe wet geeft de gemeente 6 kerninstrumenten waarmee zij haar doelen en die van de Omgevingswet kan behalen. Twee belangrijkste  zijn:

  • De Omgevingsvisie: deze vervangt de huidige Structuurvisie. De Omgevingsvisie is een brede strategische visie op de fysieke leefomgeving, ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling. Hierin ligt ook de samenhang vast tussen verschillende onderwerpen zoals mobiliteit, natuur, gezondheid, veiligheid en economie. 
  • Het Omgevingsplan: dit vervangt alle huidige bestemmingsplannen. Voor 2030 moet de gemeente Landgraaf één Omgevingsplan hebben voor heel de gemeente.

Wat merkt u hiervan?

De Omgevingswet stelt de kwaliteit van de leefomgeving en de gebruikers centraal: de inwoners, ondernemers en initiatiefnemers. Daarom:

  • zijn na invoering van de nieuwe wet de regels van verschillende overheden duidelijk en inzichtelijk op één digitale plek te vinden
  • is er straks sprake van een snellere en duidelijkere vergunningsverlening
  • vraagt de gemeente inwoners en ondernemers om mee te denken bij de beleidsontwikkeling, zoals het opstellen van de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan.

Planning

Het is belangrijk dat we als gemeente nu al beginnen met de voorbereidingen van de invoering van de wet. Op dit moment werken wij hard aan de aanpassingen die binnen onze gemeentelijke organisatie nodig zijn. Zo kunnen wij u straks zo goed mogelijk van dienst zijn. 

Zoals gezegd treedt de Omgevingswet per 1 oktober 2022 of 1 januari 2023 in werking. Er geldt dan een overgangsperiode van een aantal jaren. In deze overgangsperiode blijft een deel van de procedures bij het oude en zijn bijvoorbeeld de huidige bestemmingsplannen nog gewoon van kracht. Er blijft dus nog steeds een omgevingsvergunning nodig. Wel starten wij dan met het maken van de nieuwe omgevingsvisie en het omgevingsplan en komt er een nieuwe manier van werken met de Omgevingswet. Deze wordt geleidelijk doorgevoerd. De wet moet 1 januari 2029 volledig zijn ingevoerd. In die periode geeft gemeente Landgraaf steeds meer invulling aan de 'vernieuwende overheid'. Dat wil zeggen dat we onze regels en werkwijzen veranderen vanuit wat u, als inwoner/ondernemer belangrijk vindt, dus samen met de stad.