Duurzaam Energie- en Klimaatfonds

Wat is het?

Als burger of ondernemer van onze gemeente kunt u in aanmerking komen voor een lening uit het Duurzaam Energie- en Klimaatfonds Landgraaf. Als gemeente willen wij ondersteuning bieden bij de verduurzaming van woningen en gebouwen. Maatregelen om energie te besparen moeten voor álle inwoners van onze gemeente haalbaar zijn. Met deze lening voor allerlei duurzame en klimaatmaatregelen hopen we dan ook iedereen in Landgraaf te bereiken. De lening heeft een aantrekkelijk rente van 3,83 %. Het is mogelijk om een lening te krijgen van minimaal € 1.000,- en maximaal € 35.000,- voor één adres of vereniging en € 150.000,- voor verenigingen van eigenaren (VVE's) en ondernemers.

Voorbeelden van duurzaam-en klimaat adaptieve maatregelen:

 • Vegetatiedak
 • Warmtepomp installeren
 • Huis isoleren, dakisolatie, spouwmuurisolatie
 • Zonneboiler

Wat moet ik doen?

U kunt aan aanvraag indienen voor een lening vanuit het Duurzaam Energie en Klimaatfonds met het formulier dat u vindt onder 'Meteen regelen'.

Afhandeling

De gemeente behandelt alle aanvragen op volgorde van binnenkomst. De aanvragen worden getoetst aan de Verordening Duurzaam Energie en Klimaatfonds Landgraaf. We streven ernaar om u binnen 3 weken na ontvangst van uw aanvraag te berichten of u in aanmerking komt voor een lening. Als uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet, kent de gemeente de lening voorlopig toe. De lening is nog niet definitief.

De financiering wordt pas daadwerkelijk verstrekt nadat een ondertekende overeenkomst met ondertekende SEPA-machtiging (automatische incasso) en facturen van de investering aan de gemeente zijn overlegd.

Hoe werkt het?

Voorwaarden Duurzaam Energie en Klimaatfonds Landgraaf

 • Het bouwwerk waarbij u duurzaamheids- en/of klimaat-adaptieve maatregelen wilt treffen, dient te staan op het grondgebied van de gemeente Landgraaf.
 • U dient eigenaar te zijn van het bouwwerk waarbij u duurzaamheids- en/of klimaat-adaptieve maatregelen wilt treffen.
 • U mag de duurzaamheids- en/of klimaat-adaptieve maatregelen pas uitvoeren als u bericht heeft ontvangen dat u in aanmerking komt voor een lening.
 • U dient zelf na te gaan of er voor het realiseren van de beoogde energiebesparende- en/of klimaat-adaptatie maatregelen een omgevingsvergunning verplicht is, of dat er andere bestuursrechtelijke privaatrechtelijke belemmeringen zijn.
 • Het is mogelijk om een lening te krijgen van minimaal € 1.000,- en maximaal € 35.000,- voor één adres of vereniging en € 150.000,- voor verenigingen van eigenaren (VVE's) en ondernemers.

Lening

 • De looptijd van de lening bedraagt 15 jaar. Het is een annuïtaire lening, dat wil zeggen dat uw maandbedrag vast staat.
 • U kunt elke maand boetevrij vervroegd aflossen vanaf € 1.000,- of een veelvoud daarvan. U ontvangt daarna een herberekening waarin uw maandbedrag wordt bijgesteld. De looptijd van 15 jaar blijft hetzelfde.
   

Controle

De gemeente Landgraaf behoudt zich het recht voor om steekproefsgewijs, of in het geval van een vermoeden van misbruik, bij de aanvrager na te gaan of de maatregelen zijn uitgevoerd.

Wat moet ik meenemen/opsturen?

Verplicht: Recente offerte(s), gericht aan de aanvrager, met vermelding van de te treffen maatregel(en) en de kosten daarvan.

Met recent wordt bedoeld: niet ouder dan 3 maanden voor de datum van de aanvraag.