Waterhinder en wateroverlast. Wat is het verschil? Moet ik hier iets van melden? Zo ja, waar? En wat kan ik zelf doen om hinder en overlast door regenwater te beperken dan wel te voorkomen?

Wat is waterhinder?

Tijdens hevige regenbuien kan het zijn dat er tijdelijk water op straat blijft staan. Dat kan als hinderlijk ervaren worden, maar kan in de meeste gevallen geen kwaad Toch moeten we dit accepteren, net als ondergelopen paden of (voor)tuinen. De hinder is vergelijkbaar met sneeuwval: we kunnen de weg tijdelijk slechts beperkt gebruiken om over te rijden of op te lopen/fietsen. We moeten dan ons (rij)gedrag en onze snelheid aanpassen. Alleen dan veroorzaakt het opspattende en golvende water geen overlast. Het incidenteel onderlopen van een straat, achterpad of (voor)tuinen is lastig en vervelend, maar kan geen kwaad. 

Bij waterhinder is het dan ook niet nodig dat u contact opneemt met de gemeente. We treffen dan geen maatregelen. 

Wat is wateroverlast?

Er is sprake van wateroverlast als waterhinder gevaarlijke situaties veroorzaakt. Ook als er schade ontstaat door water, spreken we van wateroverlast. Voorbeelden van wateroverlast:

  • losliggende/verschoven putdeksels 
  • ondergelopen tunnels
  • water dat via de straat de begane grond van huizen of gebouwen instroomt
  • water op straat dat het verkeer op hoofdwegen en in tunnels ernstig belemmert.

De hoofdwegen en belangrijke, kwetsbare gebouwen (brandweerkazerne, zieken- en verzorgingshuis etc.) moeten bereikbaar blijven.

In geval van overlast kunt u altijd contact opnemen met de gemeente. Wij kunnen dan op basis van uw melding tijdelijke veiligheidsmaatregelen nemen. Denk daarbij aan het afzetten van wegen en/of water wegpompen van de straat of uit buffers.

Wateroverlast - waar/hoe melden?

Heeft u problemen met wateroverlast, dan is het soms moeilijk om te bepalen of u dit moet melden bij de gemeente, de brandweer, of via 112. Op de website van de brandweer staat dit heel duidelijk beschreven:

Lees de informatie over Storm- en wateroverlast - Wanneer bel je de brandweer

Het verleden en de toekomst

De meeste riolen in de gemeente Landgraaf hebben wij in de vorige eeuw aangelegd. De hoeveelheid regenwater die het riool in korte tijd aan kan, is berekend op de buien die toen vielen en alle verharding die op dat moment aanwezig was. Het klimaat verandert echter; de hoeveelheid regen die soms tijdens een bui valt is tegenwoordig veel hoger dan in de vorige eeuw. Ook onze omgeving versteent. Hierdoor kan water minder snel in de grond zakken. Gevolg is dat het riool ‘alleen’ het niet meer aan kan. Er ontstaat waterhinder en in het ergste geval zelfs wateroverlast 

Om waterhinder en overlast zo veel als mogelijk te voorkomen, passen we onze omgeving aan aan het veranderende klimaat. We proberen zoveel als het kan het regenwater af te koppelen en op te vangen in buffers. Dat voorkomt dat riolen bij extreme regenbuien overbelast raken en overlopen. Op deze manier voorkomen we ook verdroging van de ondergrond en geven we het water terug aan de bodem. Dat is goed voor planten en bomen. 

Ook verzamelen we alle meldingen die we binnenkrijgen. Op die manier brengen we o.a. in kaart of er plekken zijn waar hinder dan wel overlast vaker voorkomt. Gaan we dan op een locatie aan het werk waarvan we weten dat er vaker hinder of overlast is (geweest)? Dan proberen we verbeteringen aan te brengen om de overlast in de toekomst zo veel als mogelijk te beperken en liefst te voorkomen.

Zelf doen - handige tips

De gemeente Landgraaf werkt hard om de openbare ruimte aan te passen aan het veranderende klimaat. U kunt ons hierbij helpen!  U kunt diverse maatregelen treffen om waterhinder en wateroverlast te voorkomen. Op de websites Wacht niet op water en Waterklaar - Parkstad staan een heleboel tips en mogelijkheden om wateroverlast in de toekomst te voorkomen.

Ook wij geven u graag al wat tips:

Controleer dakgoten en regenpijp

Water dat op het dak valt, stroomt via de regenpijp naar het riool. Controleer ieder jaar of de regenpijp goed is vastgemaakt aan de dakgoot en zorg ervoor dat er geen bladeren en ander vuil in de dakgoot ligt. Om verstopping te voorkomen, kunt u een bladvanger in de regenpijp plaatsen.

Voorkom stank en terugloop van rioolwater via uw wasbak, douche of wc

Tijdens hevige buien stijgt de waterstand in het riool snel. De afvoer in uw woning maakt borrelende geluiden en het kan zijn dat de lucht in de leiding wil ontsnappen. Dit gebeurt vaak via de sifon van uw wasbak, bad, douche of wc. Met de lucht die ontsnapt, komt er vaak ook wat water omhoog. Dat is het water dat in de sifon zit. Hoort of ziet u dit? Dan is de kans groot dat er in uw huis geen beluchting of ontluchtingsleiding is of dat deze niet goed werkt. Een ander kenmerk waaruit blijkt dat de be/-ontluchting niet in orde is, is stankoverlast. De sifons zijn allemaal leeggetrokken en u ruikt het riool. U kunt de stank voorkomen door ervoor te zorgen dat de sifon gevuld is en blijft. Laat de kraan lopen, zodat de sifon zich vult. 

Richt de tuin regenbestendig in

Maak uw tuin groener en zorg dat het regenwater van uw woning afloopt en niet ernaartoe. Een grindstrook of opvanggoot kan al een verschil maken. 

Voorkom water in de kelder of ondergrondse garage

Regenwater en te veel aan grondwater kan makkelijk een kelder of ondergrondse garage instromen als deze onder straatniveau ligt. Zorg er daarom voor dat muren, deuren, ramen, kozijnen en vloer waterdicht zijn. U kunt instromend en vallend regenwater voor de kelder of ondergrondse garage opvangen en afvoeren via een opvanggoot, pomp of tegenhouden met een extra hoge drempel.

Help de gemeente en maak de kolk voor uw woning vrij van bladeren ander vuil

In de gemeente Landgraaf hebben we bijna 11.000 kolken (in de volksmond ook wel rioolputten genoemd). Kolken werken als een soort buffer tussen het riool en de straat. Ze vangen het regenwater op en geleiden het naar het riool. Om ervoor te zorgen dat kolken blijven werken, maakt de gemeente ze standaard 2x per jaar schoon. Een keer in het voorjaar en een keer in het najaar. 
Let op, zeker in de herfstperiode, kan het zijn dat zich bladeren en vuil op de rooster van de kolk verzamelt. De kolkenronde is dan misschien net geweest of moet nog komen. Dan is het fijn als u ons meehelpt en af en toe (bijv. als u de hond uitlaat) de bladeren en het vuil op de kolk verwijdert. Op die manier kan tijdens regenbuien het water ongestoord de kolk inlopen.