Wat is het?

Als u grond van de gemeente wilt gebruiken, hebt u toestemming nodig van de gemeente. Bijvoorbeeld als u gemeentegrond wilt gebruiken:

  • als tuin of wei;
  • voor opslag van bouwmaterialen;
  • om een container op te plaatsen.

Het is niet toegestaan om zonder toestemming gemeentegrond te gebruiken. Als de regels van het eigendomsrecht zijn overtreden, spreken we over onrechtmatige ingebruikname van gemeentegrond.
In het pdf-bestand in het tabblad Documenten is beschreven hoe gemeente Landgraaf omgaat met onrechtmatig grondgebruik.

Wat moet ik doen?

U vraagt de gemeente of u de grond mag gebruiken. Geef daarbij de volgende informatie:

  • Waarvoor u de grond wilt gebruiken.
  • Van wanneer tot wanneer u de grond wilt gebruiken.

Wat moet ik meenemen/opsturen?

  • een geldig identiteitsbewijs
  • een situatieschets van de grond