Wat is het?

Als u grond van de gemeente wilt gebruiken, hebt u toestemming nodig van de gemeente. Bijvoorbeeld als u gemeentegrond wilt gebruiken voor de opslag van bouwmaterialen of om een container te plaatsen.

Wat moet ik doen?

U vraagt de gemeente of u de grond mag gebruiken. Geef daarbij de volgende informatie:

  • Waarvoor u de grond wilt gebruiken
  • Van wanneer tot wanneer u de grond wilt gebruiken

Wat moet ik meenemen/opsturen?

  • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs;
  • Een situatieschets van de grond.