Gemeenten zijn verplicht hun ruimtelijke plannen (bestemmingsplannen) te publiceren op de landelijke website Ruimtelijke plannen.nl(externe link)Alleen de plannen op die website zijn juridisch bindend.

Website Ruimtelijke plannen Landgraaf

Onze gemeente kiest ervoor om haar plannen ook te publiceren op een eigen, gebruikersvriendelijke website.
U kunt op deze website een specifiek bestemmingsplan zoeken op adres, via een overzichtskaart of via een lijst. U vindt dan van het betreffende plan een kaart en eventueel de regels, toelichting en bijbehorende documenten.

Ga naar de website Ruimtelijke plannen Gemeente Landgraaf(externe link)

Nog niet onherroepelijk/vigerende plannen

Hieronder vindt u rechtstreekse hyperlinks naar de ruimtelijke plannen op deze website die nog niet onherroepelijk/vigerend zijn.

Ontwerp

Vast te stellen

  •  

Vastgesteld

In sommige gevallen vindt u een plan zowel bij 'ontwerp' als bij 'vastgesteld'. Dit is nodig in verband met de mogelijkheid om zienswijzen kenbaar te maken tegen de ontwerp-visie (het ontwerpplan) en om beroep in te stellen tegen het vastgestelde plan.