Per 1 januari 2024, bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet, zijn alle bestemmingsplannen en beheersverordeningen opgenomen in het (tijdelijk) omgevingsplan. Gemeenten zijn verplicht hun omgevingsplan te publiceren op de landelijke website Omgevingsloket > Regels op de kaart. Alleen dit plan is juridisch bindend.

Ga naar Regels op de kaart

Plannen die nog onder de oude regelgeving vallen

Hieronder vindt u hyperlinks naar de ruimtelijke plannen die nog niet onherroepelijk/vigerend zijn en die nog worden afgehandeld volgens de regelgeving van voor 1 januari 2024. 

Ontwerp

Vast te stellen

Vastgesteld

In sommige gevallen vindt u een plan zowel bij 'ontwerp' als bij 'vastgesteld'. Dit is nodig in verband met de mogelijkheid om zienswijzen kenbaar te maken tegen de ontwerpvisie (het ontwerpplan) en om beroep in te stellen tegen het vastgestelde plan.