Wat is het?

Voor veel starters op de woningmarkt is de aanschaf van een koopwoning niet of nauwelijks mogelijk. Om de positie van starters op de koopwoningmarkt te verbeteren nemen we als gemeente deel aan het provinciaal Impulsplan 'Starters: een eigen thuis!'. Voor het verstrekken van deze startersleningen stellen we een bijdrage beschikbaar, die bovendien wordt aangevuld met geld van de provincie Limburg.

Kunt u onvoldoende hypotheek krijgen om een huis te kopen (volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie) dan kunt u een beroep doen op de starterslening. De hoogte van de starterslening bedraagt maximaal 20% van de koopsom tot een maximum van € 52.000,00. De regeling overbrugt het verschil tussen de aankoopkosten van de koopwoning, zijnde maximaal € 260.000,00 en het bedrag dat u als starter, op grond van uw (gezamenlijk) inkomen, maximaal bij de bank kunt lenen.

Wat moet ik doen?

Heeft u interesse in de startersregeling? Vul dan het formulier in dat u vindt bij 'Meteen regelen' of neem contact op met onze beleidsmedewerker Wonen.

Op basis van het ontvangen verzoek bepalen we of u tot de doelgroep behoort. Is dit het geval, dan ontvangt u van ons een Toewijzingsbrief. Met deze Toewijzingsbrief kunt u de starterslening (digitaal) aanvragen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn).

Startersleningen worden verstrekt voor zover het beschikbare budget toereikend is. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.

Meer informatie

Kijk op de website van SVn bij Starterslening Landgraaf voor meer informatie.

Hoe werkt het?

Voorwaarden Starterslening Landgraaf

U komt in aanmerking voor een starterslening als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • U wilt voor de eerste keer een woning kopen (starter) en heeft niet eerder een woning in eigendom gehad.
  • De woning die u wilt kopen, ligt in Landgraaf.
  • U kunt onvoldoende hypotheek krijgen om een huis te kunnen kopen (volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie).
  • De verwervingskosten voor het kopen van een bestaande koopwoning mogen niet hoger zijn dan € 260.000,00, inclusief eventuele verbeterkosten.
  • De verwervingskosten voor het kopen van een nieuwbouw koopwoning mogen niet hoger zijn dan € 260.000,00 , inclusief eventueel meerwerk, maar exclusief kosten koper.
  • De starterslening dient te worden verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en dient gelijktijdig met de hypotheek (ook met NHG) bij de notaris te worden gepasseerd.

Deze voorwaarden zijn bepaald in overleg met de provincie en Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn).

De gemeente verstrekt de starterslening; SVn verzorgt de afhandeling en de administratie.

Rente en aflossing

De starterslening bestaat uit 2 delen:

  • een lening-deel dat annuïtair wordt afgelost: de starterslening
  • een lening-deel dat qua bedrag oploopt: de combinatielening.

De starterslening (max. € 52.000,00) is gedurende de eerste 3 jaar rente-, en aflossingsvrij. Voor beide delen heeft u de eerste 3 jaar dus geen maandlasten; de aflossing van de starterslening wordt de eerste 3 jaar 'betaald' met de combinatielening. Na deze periode van 3 jaar betaalt u rente en aflossing. Mocht na deze 3 jaar uit een toets blijken dat uw inkomen onvoldoende is om de toekomstige maandlasten te kunnen dragen, dan wordt de renteloze en aflossingsvrije periode verlengd. Daarna vinden regelmatig toetsingen van het inkomen plaats.

Wat moet ik meenemen/opsturen?

  • Het ingevulde en ondertekende formulier 'Verzoek starterslening';
  • De ondertekende koopovereenkomst