Wat is het?

Gemeente Landgraaf neemt deel aan het provinciaal Impulsplan “Starters: een eigen thuis!”. Met deze regeling zet de gemeente zich in om de positie van starters op de koopwoningmarkt te verbeteren. Hiervoor stelt de gemeente een bedrag van  in totaal  € 500.000,- beschikbaar.

Kunt u onvoldoende hypotheek krijgen om een huis te kopen (volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie) dan kunt u een beroep doen op de starterslening. Dit is mogelijk tot een maximumbedrag van € 45.000,-. De regeling overbrugt het verschil tussen de aankoopkosten van de koopwoning, zijnde maximaal 225.000,-- en het bedrag dat u als starter, op grond van uw (gezamenlijk) inkomen, maximaal bij de bank kunt lenen.

Wat moet ik doen?

Heeft u interesse in de startersregeling? Vul dan het formulier in dat u vindt bij 'Meteen regelen' of neem contact op met de beleidsmedewerker Wonen van onze gemeente.

Hoe werkt het?

Voorwaarden Starterslening Landgraaf

U komt in aanmerking voor een starterslening als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • U wilt voor de eerste keer een woning kopen (starter).
  • De woning die u wilt kopen, ligt in Landgraaf.
  • U kunt onvoldoende hypotheek krijgen om een huis te kunnen kopen (volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie).
  • De verwervingskosten voor het kopen van een bestaande koopwoning mogen niet hoger zijn dan € 225.000,- , inclusief eventuele verbeterkosten.
  • De verwervingskosten voor het kopen van een nieuwbouw koopwoning mogen niet hoger zijn dan  € 225.000,- , inclusief eventueel meerwerk.

Deze voorwaarden zijn bepaald in overleg met de provincie en Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). 

De gemeente verstrekt de starterslening; SVn verzorgt de afhandeling en de administratie.

Rente en aflossing

De starterslening bestaat uit 2 delen:

  1. een lening-deel dat annuïtair wordt afgelost: de starterslening
  2. een lening-deel dat qua bedrag oploopt: de combinatielening.

De starterslening (max. € 45.000,-) is gedurende de eerste 3 jaar rente-, en aflossingsvrij. Voor beide delen heeft u de eerste 3 jaar dus geen maandlasten; de aflossing van de starterslening wordt de eerste 3 jaar 'betaald' met de combinatielening. Na deze periode van 3 jaar betaalt u rente en aflossing. Mocht na deze 3 jaar uit een toets blijken dat uw inkomen onvoldoende is om de toekomstige maandlasten te kunnen dragen, dan wordt de renteloze en aflossingsvrije periode verlengd. Daarna vinden regelmatig toetsingen van het inkomen plaats.

Meer informatie

Kijk op de website van de SVn bij Starterslening Landgraaf voor meer informatie.