Wat is het?

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het hoofdrioolstelsel (inclusief uitleggers, de gemalen, pompen en bergbezinkbassins).

U bent zelf verantwoordelijk voor het riool op uw eigen terrein. 

Wat moet ik doen?

Verstopping in eigen rioolgedeelte

Staat er geen water in het ontstoppingsstuk, putje of in de riolering ter hoogte van de eigendomsgrens dan zit de verstopping in uw eigen rioolgedeelte. Het oplossen hiervan is uw eigen verantwoordelijkheid. Op internet kunt u adressen vinden van gespecialiseerde bedrijven voor het verhelpen van rioolverstoppingen.

Kosten

Wanneer u een gespecialiseerd bedrijf inschakelt om de verstopping op uw particuliere gedeelte op te lossen, komen de kosten altijd voor uw rekening. Dit geldt ook als u een gespecialiseerd bedrijf laat komen, zonder medeweten of toestemming van de gemeente en de verstopping op het gemeentelijk deel blijkt te zitten.

Verstopping gemeentelijk rioolgedeelte

Staat er water in het ontstoppingsstuk of putje dan zit de verstopping in het gemeentelijk gedeelte. In dit geval dient u dit te melden aan de gemeente. Gebruik hiervoor het formulier dat u vindt bij Melding over de woonomgeving.

Kosten

De kosten voor het verhelpen van een verstopping in het gemeentelijk gedeelte komen voor rekening van de gemeente mits deze niet is veroorzaakt door voorwerpen of stoffen die niet in de riolering thuis horen. 
Let op: Officieel mogen bedrijven, die geen toestemming van de gemeente hebben, geen werkzaamheden aan het gemeentelijk riool verrichten. Doen ze dit wel, dan kunnen ze geen aanspraak maken op een vergoeding. Er dient vooraf duidelijk aan de gemeente aangetoond te worden waar de verstopping zich bevindt.

Hoe werkt het?

De aansluiting van uw huisriool is te verdelen in een gemeentelijk en particulier gedeelte. Op de scheiding van de beide gedeeltes, de perceelsgrens, is in de meeste gevallen een ontstoppingsstuk of putje gemaakt. Weet u niet waar het ontstoppingsstuk of putje zit? Dan kunt u hierover vaak meer informatie bij de gemeente krijgen.

Het gemeentelijk gedeelte loopt vanaf het hoofdriool tot aan het ontstoppingsstuk of putje bij de perceelsgrens. Het particulier gedeelte loopt vanaf dit punt naar uw huis. Als uw huisriool verstopt is, moet u eerst zelf het ontstoppingsstuk of putje vrijgraven. Dan kunt u zien in welk gedeelte de verstopping zit. Het kan ook zo zijn dat u geen ontstoppingsstuk aantreft, u dient dan een opening in de buis te maken, uiteraard op particulier eigendom.