In het Klimaatakkoord (2019) heeft Nederland afspraken gemaakt om de opwarming van de aarde met niet meer dan twee graden te laten stijgen. Daarvoor moet de CO2-uitstoot omlaag: in 2030 met de helft ten opzichte van 1990. Eén van de afspraken is dat Nederland 35 Terawattuur (TWh) aan duurzaam opgewekte elektriciteit (wind-op-land en zon) gaat leveren. 1 TWh is voldoende om circa 54.000 huishoudens van duurzame stroom en warmte te kunnen voorzien.

Energieregio's 

Voor die opdracht is Nederland verdeeld in 30 energieregio’s. In een plan van aanpak, de Regionale Energie Strategie (RES), beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes en bijdragen aan het Klimaatakkoord.

RES Zuid-Limburg

De gemeente Landgraaf is onderdeel van de RES Parkstad, die weer onderdeel is van de RES Zuid-Limburg. Wij onderzoeken samen met de andere vijftien gemeenten in Zuid-Limburg, provincie Limburg, Waterschap Limburg en Enexis hoe we als regio verder kunnen verduurzamen.

In de RES beschrijven we als regio:

  • Welke regionale maatregelen we nemen om meer energie te besparen. Wat we niet verbruiken, hoeven we ook niet op te wekken.
  • Hoeveel duurzame elektriciteit we in onze regio kunnen opwekken met zon en wind.
  • Welke regionale mogelijkheden er zijn om onze huizen anders te verwarmen, zodat we stap voor stap van het aardgas af kunnen (meer informatie op Energiezuinig wonen en leven | Gemeente Landgraaf).
  • Hoe inwoners meer zeggenschap kunnen hebben bij grootschalige zon- en windprojecten. En hoe zij kunnen profiteren van deze projecten. 

Maar iedere gemeente en dus ook Landgraaf onderzoekt ook hoe ze op lokaal niveau invulling kunnen geven aan de afspraken uit de RES. Dit is maatwerk, want iedere gemeente is anders. De afspraken uit de RES vervangen niet de afspraken die we al binnen onze gemeente hebben gemaakt. De RES is een aanvulling hierop en probeert juist het proces van verduurzaming te versnellen. De belangrijkste documenten over de RES vindt u op Belangrijke documenten | RES Zuid Limburg

RES bod Landgraaf

Landgraaf moet in 2030 circa 0,096 Terawattuur (TWh) aan duurzame energie opgewekt hebben. Wanneer dat alleen met zonne-energie wordt opgewekt, is dat ongeveer een oppervlakte van ca. 90 hectare (circa 135 voetbalvelden). Mogelijkheden voor windenergie worden ook onderzocht.

Inwoners doen mee

Plannen voor mogelijke ontwikkelingen voor grootschalige opwek van energie binnen de gemeente worden altijd gedaan in overleg met onze inwoners. In juni 2022 hebben we met bijeenkomsten in alle wijken van Landgraaf informatie gegeven over de RES en over de grootschalige opwek van energie. 

Hoe nu verder?

De RES Zuid-Limburg 1.0 is op 1 juli 2021 aangeboden aan het Rijk. Zij verzamelen alle strategieën en brengen de plannen voor heel Nederland in kaart. Wij onderzoeken op dit moment de uitvoering van de ambities uit de RES 1.0. Dat doen wij samen met de andere gemeentes in onze regio, de provincie Limburg en het Waterschap Limburg. 

Meer weten?

Voor algemene informatie over de RES, bekijk de onderstaande animatie via YouTube. 

Bekijk de animatie over de RES op YouTube