De Regionale Energie Strategie (RES) is een plan van aanpak waarin per regio gekeken wordt naar hun bijdrage aan het Klimaatakkoord.

In dat Klimaatakkoord (2019) heeft Nederland afspraken gemaakt om de opwarming van de aarde met niet meer dan twee graden te laten stijgen. Daarvoor moet de CO2-uitstoot omlaag: in 2030 met de helft ten opzichte van 1990. Eén van de afspraken is dat Nederland 35 TWh (Terawattuur) aan duurzaam opgewekte elektriciteit (wind-op-land en zon) gaat leveren. 1 TWh is voldoende om circa 54.000 huishoudens van duurzame stroom en warmte te kunnen voorzien.

De gemeente Landgraaf onderzoekt samen met de andere vijftien gemeenten in Zuid-Limburg, Provincie Limburg, Waterschap Limburg en Enexis hoe we als regio verder kunnen verduurzamen. Hiervoor maken we een zogenoemde Regionale Energie Strategie (RES). Deze strategie wordt elke twee jaar herzien. De definitieve versie van de eerste RES, de RES 1.0, is nu vastgesteld door alle volksvertegenwoordigers in de regio. 

Wat staat er in de RES?

In de RES beschrijven we als regio:

  • Welke regionale maatregelen we nemen om meer energie te besparen. Wat we niet verbruiken, hoeven we ook niet op te wekken.
  • Hoeveel duurzame elektriciteit we in onze regio kunnen opwekken met zon en wind.
  • Welke regionale mogelijkheden er zijn om onze huizen anders te verwarmen zodat we stap voor stap van het aardgas af kunnen.
  • Hoe inwoners meer zeggenschap kunnen hebben bij grootschalige zon- en windprojecten. En hoe zij kunnen profiteren van deze projecten. 

Iedere gemeente en dus ook Landgraaf onderzoekt hoe ze op lokaal niveau invulling kunnen geven aan de afspraken uit de RES. Dit is maatwerk, want iedere gemeente is anders. De afspraken uit de RES vervangen niet de afspraken die we al binnen onze gemeente hebben gemaakt. De RES is hier een aanvulling op en probeert juist het proces van verduurzaming te versnellen. De belangrijkste documenten over de RES vindt u op de webpagina van de RES Zuid-Limburg

Hoe nu verder?

De RES 1.0 is op 1 juli 2021 aangeboden aan het Rijk. Zij verzamelen alle strategieën en brengen de plannen voor heel Nederland in kaart. Als regio maken wij ons op voor het uitvoeren van de ambities die in de RES 1.0 staan. Wij onderzoeken op dit moment hoe wij dit aanpakken. Dat doen wij samen met de andere gemeentes in onze regio, de Provincie Limburg en het Waterschap Limburg.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de RES Zuid Limburg? Bekijk dan de informatie op de website van de RES Zuid Limburg. Voor meer algemene informatie over de RES, bekijk de onderstaande animatie via YouTube. 

Bekijk de animatie over de RES op YouTube

Duurzaamheidskrant Parkstad

In januari 2021 hebben we samen met de andere Parkstadgemeenten de Duurzaamheidskrant Parkstad uitgebracht en verspreid. In de krant bespreken we alle relevante onderwerpen, zoals de Regionale EnergieStrategie (RES), de TransitievisieWarmte en de opgave waar we met de energietransitie voor staan. 

Interesse? Bekijk dan de Duurzaamheidskrant op de website van Parkstad Limburg.