In het Klimaatakkoord (2019) heeft Nederland afspraken gemaakt om de opwarming van de aarde met niet meer dan twee graden te laten stijgen. Daarvoor moet de CO2-uitstoot omlaag: in 2030 met de helft ten opzichte van 1990. Eén van de afspraken is dat Nederland 35 Terawattuur (TWh) aan duurzaam opgewekte elektriciteit (wind-op-land en zon) gaat leveren. 1 TWh is voldoende om circa 54.000 huishoudens van duurzame stroom en warmte te kunnen voorzien.

Energieregio's 

Voor die opdracht is Nederland verdeeld in 30 energieregio’s. Die regio's onderzoeken onder andere waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. In een plan van aanpak, de Regionale Energie Strategie (RES), beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes en bijdragen aan het Klimaatakkoord.

RES Zuid-Limburg

De gemeente Landgraaf is onderdeel van de RES Parkstad, die weer onderdeel is van de RES Zuid-Limburg. Wij onderzoeken samen met de andere vijftien gemeenten in Zuid-Limburg, provincie Limburg, Waterschap Limburg en Enexis hoe we als regio verder kunnen verduurzamen.

In de RES beschrijven we als regio:

  • Welke regionale maatregelen we nemen om meer energie te besparen. Wat we niet verbruiken, hoeven we ook niet op te wekken.
  • Hoeveel duurzame elektriciteit we in onze regio kunnen opwekken met zon en wind (in Landgraaf dus alleen met zon)
  • Welke regionale mogelijkheden er zijn om onze huizen anders te verwarmen zodat we stap voor stap van het aardgas af kunnen (kijk voor meer informatie op de webpagina van de Transitievisie Warmte - van het gas af).
  • Hoe inwoners meer zeggenschap kunnen hebben bij grootschalige zon- en windprojecten. En hoe zij kunnen profiteren van deze projecten. 

Maar iedere gemeente en dus ook Landgraaf onderzoekt ook hoe ze op lokaal niveau invulling kunnen geven aan de afspraken uit de RES. Dit is maatwerk, want iedere gemeente is anders. De afspraken uit de RES vervangen niet de afspraken die we al binnen onze gemeente hebben gemaakt. De RES is hier een aanvulling op en probeert juist het proces van verduurzaming te versnellen. De belangrijkste documenten over de RES vindt u op de webpagina van de RES Zuid-Limburg(externe link)

RES bod Landgraaf

In juni 2021 heeft onze gemeenteraad, tijdens de behandeling van het bod van de gemeente Landgraaf voor de RES Zuid-Limburg, besloten dat de op te wekken duurzame elektriciteit in Landgraaf alleen via zonne-energie mag worden ingevuld. Grootschalige energieopwekking met wind is uitgesloten. Het bod voor Landgraaf in 2030 is circa 0,096 Terawattuur (TWh) aan duurzame energie opgewekt wordt door grote zonneprojecten. Dat is ongeveer een oppervlakte van ca. 90 hectare (circa 135 voetbalvelden).

Verder is afgesproken dat we in overleg met onze inwoners gaan bekijken waar die mogelijke ontwikkelingen binnen Landgraaf voor zonne-energie daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden. Dat hebben we in juni 2022 gedaan met bijeenkomsten in alle wijken van Landgraaf.

De definitieve versie van de eerste RES, de RES 1.0, is nu vastgesteld door alle volksvertegenwoordigers in de regio. 

Hoe nu verder?

De RES Zuid-Limburg 1.0 is op 1 juli 2021 aangeboden aan het Rijk. Zij verzamelen alle strategieën en brengen de plannen voor heel Nederland in kaart. Als regio maken wij ons op voor het uitvoeren van de ambities die in de RES 1.0 staan. Wij onderzoeken op dit moment hoe wij dit aanpakken. Dat doen wij samen met de andere gemeentes in onze regio, de provincie Limburg en het Waterschap Limburg. Alle RES'en worden elke twee jaar herzien.

Meer weten?

Voor algemene informatie over de RES, bekijk de onderstaande animatie via YouTube. 

Bekijk de animatie over de RES op YouTube(externe link)