De Regionale Energie Strategie (RES) is een plan van aanpak waarin per regio gekeken wordt naar hun bijdrage aan het Klimaatakkoord.

In dat Klimaatakkoord (2019) heeft Nederland afspraken gemaakt om de opwarming van de aarde met niet meer dan twee graden te laten stijgen. Daarvoor moet de CO2-uitstoot omlaag: in 2030 met de helft ten opzichte van 1990. Eén van de afspraken is dat Nederland 35 TWh (Terawattuur) aan duurzaam opgewekte elektriciteit (wind-op-land en zon) gaat leveren. 1 TWh is voldoende om circa 54.000 huishoudens van duurzame stroom en warmte te kunnen voorzien.

Een voorlopig bod

Zuid-Limburg, waarin Stadsregio Parkstad Limburg, de Westelijke Mijnstreek en Maastricht-Heuvelland samenwerken, is één van de 30 energieregio’s in Nederland die een RES opstellen. Afgelopen maanden is intensief samengewerkt om gezamenlijk ambities en plannen te ontwikkelen. Dit leidde tot een voorlopig bod waarin concreet staat aangegeven hoeveel duurzame energie in de regio opgewekt kan worden. Het Plan Bureau voor de Leefomgeving (PBL) rekent vervolgens alle RES’en door om te beoordelen of ze samen voldoende zijn om de doelen van het Klimaatakkoord te halen en te toetsen op haalbaarheid.

Samen aan de slag

In de komende maanden gaan wij aan de slag om samen met inwoners, gemeenteraad, bedrijven en maatschappelijke partners te komen tot een breed gedragen definitief RES-bod (de RES 1.0). We kunnen de ambitie immers alleen bereiken, wanneer alle partijen betrokken worden. Uiterlijk 1 juli 2021 moet de definitieve RES 1.0 bij het Rijk ingeleverd zijn. De RES is een dynamisch document; elke twee jaar wordt de RES verder uitgewerkt en aangepast aan de meest recente ontwikkelingen.

Kijk voor meer informatie op de website van het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie.

Bekijk de animatie over de RES op YouTube

Duurzaamheidskrant Parkstad

In januari 2021 hebben we samen met de andere Parkstadgemeenten de Duurzaamheidskrant Parkstad uitgebracht en verspreid. In de krant bespreken we alle relevante onderwerpen, zoals de Regionale EnergieStrategie (RES), de TransitievisieWarmte en de opgave waar we met de energietransitie voor staan. 

Interesse? Bekijk dan de Duurzaamheidskrant op de website van Parkstad Limburg.