In het Klimaatakkoord van 2019 hebben we afgesproken het aardgasverbruik te verminderen. Aardgas was lange tijd een vanzelfsprekende keuze om onze huizen te verwarmen en om te koken. Daar komt langzamerhand verandering in. 

Aardgas is een fossiele brandstof die op raakt. Bij het gebruik van aardgas komt CO2 vrij en dat zorgt voor de opwarming van de aarde. Daarom zoeken we manieren om duurzaam en, uiteindelijk in 2050, zonder aardgas te wonen en leven; de warmtetransitie. Dat doen we niet in een keer, maar in stappen. Alle gemeenten bekijken samen met deskundigen (netbeheerders), woningcorporaties en natuurlijk met hun inwoners hoe dat het beste kan.

De visies op die warmtetransitie

Ook in Landgraaf maken we plannen voor het verminderen van het aardgasverbruik. Zo’n plan heet de Transitievisie Warmte (TVW). In die TVW beschrijven we andere duurzame mogelijkheden om zonder aardgas te wonen en leven.

In onze gemeente bestaat de TVW uit 2 versies; 1.0 en 2.0. De 1.0 TVW versie is in 2021 vastgesteld door de gemeenteraad:

De 2.0 versie is in december 2023 vastgesteld en heeft als titel: ‘Energiezuinig wonen en leven in Landgraaf’.

Doel van de Transitievisie Warmte 2.0

Landgraaf streeft voor de gebouwde omgeving naar 20% minder aardgasverbruik in 2030. We willen energie besparen door te isoleren. Want wat je niet nodig hebt, hoef je ook niet te betalen of op te wekken. 
Overschakelen op een alternatief voor aardgas is de laatste stap. Tot en met 2030 is dit in ieder geval geen doel van de gemeente. Uiteraard is het wel mogelijk om ook deze laatste stap te zetten voor wie dat wil en kan.