Gaat u aan de slag met nieuwbouw of het verbouwen van bestaande bouw? Denk dan meteen na over het verduurzamen van de bouw. Duurzame gebouwen zijn beter voor het milieu, besparen grondstoffen en zijn energiezuiniger in gebruik. En ze zijn gezonder voor bewoners en gebruikers.

Slimme keuzes maken in het gebruik van producten en materialen, dragen bij aan een comfortabele leefomgeving en een duurzame bouw. En energie die niet gebruikt wordt, hoeft u immers ook niet op te wekken. 

Wij willen u graag inspireren om duurzame maatregelen mee te nemen in uw (ver)bouw. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Het gebruik van natuurlijk daglicht. 
 • Energiebesparing door isoleren, energiezuinige apparaten en verlichting. 
 • Gasloos wonen of stappen zetten als voorbereiding op gasloos wonen. 
 • Inzet van hergebruikte (rest) warmte en/of energie in plaats van fossiele brandstoffen. 
 • Inzet van energie zoals wind- en zonne-energie. 
 • Zoveel als mogelijk zelfvoorzienend zijn.
 • Het voorkomen extreme opwarming (veroorzaakt door bijvoorbeeld warmte absorberende materialen). Dan is er minder energie nodig voor koeling van het pand. 
 • Gebruik van actieve of passieve zonwering om grote temperatuurschommelingen in het pand door de zon te voorkomen. 
 • Beschikbare ruimte efficiënt en waar mogelijk, meervoudig gebruiken. 
 • Duurzame vervoer door uitbreiding van het aantal oplaadpunten voor elektrisch rijden en/of fietsen. 
 • Mogelijkheden om circulair te bouwen. U maakt slim gebruik van grondstoffen, producten en goederen waardoor deze oneindig hergebruikt kunnen worden.

Door vroeg in het proces na te denken over deze mogelijkheden, zijn duurzame maatregelen goed in te passen in de (ver)bouw. Vraag bijvoorbeeld advies bij een bureau met kennis over duurzaam (ver)bouwen. 

Wilt u meer informatie over financiering? Kijk op Hoe betaalt u duurzame maatregelen? | Gemeente Landgraaf

Hebt u vragen? Stuur een e-mail naar gemeente@landgraaf.nl met als onderwerp 'Duurzaam (ver)bouwen, afdeling ROG'.