Duurzame maatregelen nemen kan iedereen. We kunnen allemaal een steentje bijdragen. Klein en groot; van energiezuinige lampen tot isoleren, van afval scheiden tot zonnepanelen. Maar de ene maatregel kost meer geld dan de andere. In Landgraaf willen we dat duurzame maatregelen voor alle inwoners bereikbaar zijn. 

Dat doen we bijvoorbeeld met het Duurzaam Energie- en Klimaatfonds Landgraaf waarbij onze inwoners geld kunnen lenen van de gemeente tegen een aantrekkelijk rentepercentage van 1,5%.
Zowel landelijk als in Limburg zijn diverse subsidies en regelingen beschikbaar om duurzaamheidsmaatregelen toe te passen. 

Energiesubsidiewijzer

Op de website Energiesubsidiewijzer kunt u snel kijken welke subsidies of leningen nog meer in Landgraaf beschikbaar zijn. Let op, het Duurzaam Energie- en Klimaatfonds Landgraaf staat niet in dit overzicht.

De Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) is alleen nog beschikbaar voor Verenigingen van Eigenaren die twee of meer grotere isolatiemaatregelen willen treffen. Die subsidie loopt tot en met 31 december 2022. Kijk voor meer informatie op de SEEH-subsidiepagina van de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Vanaf januari 2021 is op de ISDE-subsidiepagina van de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) landelijk beschikbaar. Deze subsidie is de uitgebreide versie van de Investeringssubsidie Duurzame Energie die beschikbaar was voor warmtepompen en zonneboilers. Voor woningeigenaren is deze regeling aangevuld met subsidie voor het aansluiten op een warmtenet en vijf typen isolatiemaatregelen. Voor zakelijke gebruikers is deze regeling aangevuld met duurzame opwekmaatregelen.

Overzicht van Vereniging Eigen Huis

Vereniging Eigen Huis is een Nederlandse onafhankelijke vereniging die opkomt voor de belangen van (toekomstige) huiseigenaren. Op hun website vindt u bij Hoe betaal je duurzame maatregelen? een overzicht van financieringsmogelijkheden voor duurzame maatregelen.

Nieuwe Energie in Limburg

Kijk ook eens op de website van Nieuwe Energie in Limburg voor informatie.