In de loop van 2019 zijn zonnepanelen geplaatst op de daken van het Burgerhoes en sporthal ter Waerden (onderdeel van Parc ter Waerden). Daarmee leveren wij een belangrijke bijdrage aan de realisatie van de doelen die gesteld zijn om in 2040 energieneutraal te zijn. Een belangrijk deel van de benodigde elektrische energie op de beide locaties wordt door de geïnstalleerde zonnepanelen opgewekt. Hiermee kan een aanzienlijke hoeveelheid CO2-uitstoot worden voorkomen en wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan een beter milieu.

Burgerhoes

  • Aantal zonnepanelen: 451
  • Jaarlijkse opbrengst: 152.500 kWh
  • Jaarlijkse CO2 besparing circa 73.000 kg

Circa 28% van de benodigde energie wordt hiermee opgewekt. 

Sporthal ter Waerden

  • Aantal zonnepanelen: 400
  • Jaarlijkse opbrengst: 128.800 kWh
  • Jaarlijkse CO2 besparing circa 57.000 kg

Circa 97% van de benodigde energie wordt hiermee opgewekt.

Zonnepanelen op het dak van het Burgerhoes in Landgraaf
Zonnepanelen op het dak van het Burgerhoes.