Jong en Duurzaam Landgraaf

Niet treuzelen met het klimaat!

Hoe denkt onze jeugd over het klimaat? De meeste van ons kennen wel Greta Thunberg, de jonge Zweedse klimaatactiviste die in de hele wereld aandacht vraagt voor het redden van onze aarde. Maar hoe zit dat in onze gemeente? Zijn jongeren in Landgraaf met klimaat en duurzaamheid bezig?

Basisscholieren leren over energie, afval en natuur

In het voorjaar van 2024 hebben leerlingen van groep 7 en 8 van de openbare basisscholen De Speurneus en De Wegwijzer het Zonnepark Abdissenbosch bezocht. Tijdens een ‘kennistocht’ op het park kregen ze informatie over energie, afval en natuur.

Op het Zonnepark Abdissenbosch kunnen kinderen kennismaken met 3 thema’s. Energie; hoe wekken zonnepanelen energie op. Afval; het park is gebouwd op de oude stortplaats Het Kreupelbusch, die al jaren afgedekt is. Natuur; een belangrijke opdracht bij de bouw van het park was zorgdragen voor de flora en fauna en die zelfs verbeteren. Het is een ‘natuurinclusief’ park. 

Er is speciaal een lespakket ontwikkeld dat bestaat uit een inspiratiepakket, een handleiding en een kennistocht. Het pakket wordt daarmee onderdeel van de lessen van de scholen. Na een evaluatie van de eerste ervaringen is het lesmateriaal en de kennistocht ook beschikbaar voor de andere basisscholen in Landgraaf.
 

een groen grasveld op het Zonnepark Abdissenbosch met de zonnepanelen op de achtergrond en een groep kinderen ervoor. Zij zijn niet herkenbaar, alleen de benen zijn zichtbaar

Video's over klimaat leerlingen Eijkhagen

Begin februari 2022 hebben we de Energie- en Klimaatkrant Landgraaf uitgebracht. Op de voorpagina gaven we een podium aan de leerlingen van Eijkhagen. Zij hebben naar aanleiding van de bouw van het Zonnepark Abdissenbosch, energie- en klimaatonderwerpen verwerkt in hun lessen. Daarvan hebben ze 10 video's gemaakt. Zij roepen op niet te treuzelen met het klimaat! U vindt de video's op Energy & sustainability - YouTube (bron: Eijkhagen).