Op de voormalige stortplaats Het Kreupelbusch in Landgraaf is een zonnepark aangelegd door Bodemzorg Limburg in samenwerking met de gemeente Landgraaf en omwonenden die zich verenigd hebben in de meedenkgroep Abdissenbosch. Eind 2021 is het park officieel geopend. 

Inrichting zonnepark 

Het zonnepark bestaat uit 30.000 zonnepanelen die circa 12 miljoen kWh per jaar opwekken. Dat is vergelijkbaar met een gemiddeld stroomverbruik door 3.500 huishoudens. Er is gekozen voor een zogenaamde zuid-opstelling. De 2,5 meter hoge panelen staan opgesteld in rijen met een tussenruimte van 4 meter om schaduw op een volgende panelenrij te voorkomen. Het zonnepark heeft een omvang van 12,5 hectare, waarvan 7,5 hectare bedekt is met panelen. De overige 5 hectare wordt vrijgehouden voor de ontwikkeling van natuur en voor onderhoud.

Plattegrond van de plaatsing van de zonnepanelen op het Zonnepark Abdissenbosch

Bekijk de indeling van de zonnepanelen op het Zonnepark Abdissenboschlink naar pdf bestand

Aanleg van het zonnepark

Het park is in 2021 aangelegd door Unisun Energy. Bij de aanleg werd rekening gehouden met de vloeistofdichte afdichting van het afval en de voorzieningen die daarbij horen. Voor de aansluiting op het elektriciteitsnet is een nieuwe leiding aangelegd voor aansluiting op het 2,2 km verderop gelegen verdeelstation.

De meedenkgroep Abdissenbosch

Voor de realisatie van het Zonnepark Abdissenbosch is een 'meedenkgroep' gevormd. De groep, bestaand uit omwonenden en geïnteresseerden, is in 2018 ontstaan na de eerste informatiebijeenkomst. De meedenkgroep Abdissenbosch heeft advies en aanbevelingen gegeven tijdens het maken van de plannen en de realisatie van het zonnepark. Ook na de opening van het park houden leden van de meedenkgroep de vinger aan de pols over verdere ontwikkelingen. 

Extra investeringen in natuur

Met de meedenkgroep Abdissenbosch is een aantal afspraken gemaakt over extra investeringen in natuur en landschap. De voormalige Stichting IKL heeft daarvoor een, door de gemeente Landgraaf goedgekeurd, landschapsplan gemaakt. Ondertussen zijn onder andere wandelpaden en een uitkijkpunt aangelegd en is de parkeerplaats opnieuw ingericht. Ook de informatieborden over flora en fauna zijn wensen van de groep.

De meedenkgroep vindt het bovendien belangrijk dat de inwoners van Landgraaf, en vooral de jeugd en de (basis)scholen, betrokken worden bij het zonnepark. Een aantal plannen daarvoor zijn nog in ontwikkeling. 

Informatiebord met informatie over de flora en fauna in de vijvers en poelen in het gebied.
Twee voorbeelden van de informatieborden in het park.
informatiebord met een illustratie van grote zoogdieren onder andere een hert en zwijn bij een boom met verklarende tekst ernaast.

Landschapsplan Zonnepark Abdissenbosch

Samen met alle betrokken partijen, waaronder de meedenkgroep, heeft de voormalige stichting IKL een landschapsplan voor het Zonnepark Abdissenbosch ontwikkeld. Hieronder vindt u alle relevante informatie over het plan. Er is rekening gehouden met de natuurwaarde van het gebied. 

Heeft u moeite met het lezen van deze pdf's, neem dan contact met ons op.

Natuurinclusief zonnepark

Het Zonnepark Abdissenbosch is op een bijzondere manier ingepast in de omgeving. Het gebied heeft een goud groene natuurstatus. Dat wil zeggen dat de natuur van het gebied de hoogste natuurwaarde heeft. Tegelijk met de aanleg van het zonnepark is geïnvesteerd in die natuurwaarde. De grond onder de panelen is ingezaaid met kruidenvegetaties en rondom het park zijn heesters aangeplant om een beter leefklimaat voor insecten en vogels in te richten. Het landschapsplan is de leidraad geweest voor de natuurontwikkeling van het park. Dat alles zorgt ervoor dat het een natuurinclusief zonnepark is. 

Zonnepanelen in het gras met een takkenwal eronder voor insecten en andere beestjes

Historie: de oude stortplaats Het Kreupelbusch

Op het terrein van Het Kreupelbusch is onder het beheer van het toenmalige Streekgewest Oostelijk Zuid-Limburg circa 6,5 miljoen kubieke meter afval gestort, afkomstig uit Oostelijk Zuid-Limburg, de regio Maastricht en het Mergelland. Bodemzorg Limburg, de eigenaar van het gebied, is verantwoordelijk voor de nazorg van de stortlocaties in Limburg die zijn gesloten vóór 1 september 1996.