Bodemzorg Limburg(externe link) heeft op het voormalig stortterrein aan de Europaweg-Noord in Abdissenbosch, bekend als Het Kreupelbusch, een zonnepark gerealiseerd. Op dit terrein is onder het beheer van het toenmalige Streekgewest Oostelijk Zuid-Limburg circa 6,5 miljoen kubieke meter afval gestort, afkomstig uit Oostelijk Zuid-Limburg, de regio Maastricht en het Mergelland.

Het verloop van de werkzaamheden

De gemeente Landgraaf heeft meegewerkt aan dit project. Het project voldoet vanzelfsprekend aan alle wettelijke eisen. Begin november 2020 werd het werkgebied van het Zonnepark Abdissenbosch in het Kreupelbusch(externe link) afgesloten met hekken. De aannemer (Unisun Energy(externe link)) startte daarna met de aanleg van het zonnepark. In juni 2021 werd de plaatsing van de zonnepanelen afgerond. De 30.000 zonnepanelen leveren jaarlijks ca. 12 miljoen kWh groene stroom, vergelijkbaar met een jaarlijks verbruik van 3000 huishoudens. 

Op 6 oktober 2021 vond de officiële opening van het park plaats door burgemeester Jan Schrijen. In de maanden daarna zal het gebied verder vorm krijgen door het uitwerken van het landschapsplan. Kijk voor meer informatie daarover ook onderaan deze pagina. Met de realisatie van het Zonnepark Abdissenbosch wordt het voormalige stort omgevormd tot een groen energielandschap. 

Burgemeester Jan Schrijen, Leon Heijkoop (Unisun), Dick Rootert en Sven Jacobs (resp. oud directeur en de huidige directeur van Bodemzorg Limburg) openen op een ludieke manier het Zonnepark Abdissenbosch door stekkers aan elkaar te verbinden
Waarnemend burgemeester Jan Schrijen, Leon Heijkoop (Unisun), Dick Rootert en Sven Jacobs (resp. oud directeur en de huidige directeur van Bodemzorg Limburg) openen op een ludieke manier het Zonnepark Abdissenbosch.

De meedenkgroep Abdissenbosch

Voor het Zonnepark Abdissenbosch is een 'meedenkgroep' gevormd. De groep, bestaand uit omwonenden en geïnteresseerden, is in 2018 ontstaan na de eerste informatiebijeenkomst. De meedenkgroep Abdissenbosch geeft advies en aanbevelingen die via de voorzitter richting de projectgroep Abdissenbosch kenbaar worden gemaakt. Verschillende onderwerpen worden voorgelegd. Dit in samenspraak met de organisaties (gemeente Landgraaf, Bodemzorg Limburg) die verantwoordelijk zijn voor de diverse projecten en onderdelen binnen het Zonnepark Abdissenbosch. Vervolgens verzorgt de projectgroep de verdere gang van zaken.

Doel van de meedenkgroep

  • Meningen, ideeën en wensen ophalen bij de verschillende belanghebbenden. Wat is de mening over de ruimtelijke ontwikkelingen, energiemaatregelen en participatie in het gebied?
  • Het vergroten van de betrokkenheid bij de verschillende belanghebbenden (inwoners en ondernemers).

Media

Vanwege alle coronamaatregelen was het niet mogelijk om begin 2021 feestelijk stil te staan bij de start van de werkzaamheden. In het onderstaande filmpje kregen daarom diverse mensen het woord die betrokken zijn of zijn geweest bij het Zonnepark Abdissenbosch. 

Bekijk het filmpje over Zonnepark Abdissenbosch op YouTube(externe link)

Omroep Landgraaf heeft in 2021 diverse mensen geïnterviewd die meegewerkt hebben aan het Zonnepark Abdissenbosch. Die interviews vindt u hieronder.

Landschapsplan

Samen met alle betrokken partijen, waaronder de meedenkgroep, heeft de stichting IKL(externe link) een landschapsplan voor het Zonnepark Abdissenbosch ontwikkeld. Hieronder vindt u alle relevante informatie over het plan. Er is rekening gehouden met de natuurwaarde van het gebied. 

Heeft u moeite met het lezen van deze pdf's, neem dan contact met ons op.

In de media

In de onderstaande bestanden vindt u de publicaties (onder andere in de media) over het Zonnepark Abdissenbosch:

Heeft u moeite met het lezen van deze pdf's, neem dan contact met ons op.