Bodemzorg Limburg bouwt op het voormalig stortterrein in Abdissenbosch, bekend als Het Kreupelbusch, een zonnepark. Op dit terrein is onder het beheer van het toenmalige Streekgewest Oostelijk Zuid-Limburg circa 6,5 miljoen kubieke meter afval gestort, afkomstig uit Oostelijk Zuid-Limburg, de regio Maastricht en het Mergelland.

De gemeente Landgraaf werkt mee aan dit project. Het project moet vanzelfsprekend voldoen aan alle wettelijke eisen.

Begin november 2020 is het werkgebied van het Zonnepark Abdissenbosch in het Kreupelbusch afgesloten met hekken. De aannemer (Unisun) is gestart met de aanleg van het zonnepark. De bouw van het zonnepark duurt tot april 2021. 

Het zonnepark vormt samen met het windpark 'Energiepark Abdissenbosch'. Een energiepark dat het voormalige stort omvormt tot een groen energielandschap. Voor het plan is de projectwebsite Energiepark Abdissenbosch ontwikkeld door de initiatiefnemer. Daar vindt u ook meer informatie. 

De meedenkgroep Abdissenbosch

Voor het Energiepark Abdissenbosch, waar het zonnepark een onderdeel van is, is een 'meedenkgroep' gevormd. De groep, bestaand uit omwonenden en geïnteresseerden, is in 2018 ontstaan na de eerste informatiebijeenkomst. De meedenkgroep Abdissenbosch geeft advies en aanbevelingen die via de voorzitter richting de projectgroep Energiepark Abdissenbosch kenbaar worden gemaakt. Verschillende onderwerpen worden voorgelegd. Dit in samenspraak met de organisaties (Enovos Green Power, gemeente Landgraaf, Bodemzorg Limburg) die verantwoordelijk zijn voor de diverse projecten en onderdelen binnen Energiepark Abdissenbosch. Vervolgens verzorgt de projectgroep de verdere gang van zaken.

Doel van de meedenkgroep:

  • Meningen, ideeën en wensen ophalen bij de verschillende belanghebbenden. Wat is de mening over de ruimtelijke ontwikkelingen, energiemaatregelen en participatie in het gebied?
  • Het vergroten van de betrokkenheid bij de verschillende belanghebbenden (inwoners en ondernemers).

Start werkzaamheden 

Vanwege alle coronamaatregelen is het niet mogelijk geweest om feestelijk stil te staan bij de start van de werkzaamheden. In het onderstaande filmpje laten we daarom diverse mensen aan het woord die betrokken zijn of zijn geweest bij het Zonnepark Abdissenbosch.

Bekijk het filmpje over Zonnepark Abdissenbosch op YouTube

Interviews Omroep Landgraaf

Begin 2021 heeft Omroep Landgraaf diverse mensen die meegewerkt hebben aan het Zonnepark Abdissenbosch geïnterviewd. Die interviews vindt u hieronder.

Landschapsplan

Samen met alle betrokken partijen, waaronder de meedenkgroep, heeft de stichting IKL een landschapsplan voor het Zonnepark Abdissenbosch ontwikkeld. Hieronder vindt u alle relevante informatie over het plan. Er is rekening gehouden met de natuurwaarde van het gebied. 

Heeft u moeite met het lezen van deze pdf's, neem dan contact met ons op.

In de media

In de onderstaande bestanden vindt u de publicaties (onder andere in de media) over het Zonnepark Abdissenbosch:

Heeft u moeite met het lezen van deze pdf's, neem dan contact met ons op.