Gemeente Landgraaf onderkent dat ondernemers en bedrijven de behoefte hebben om onze organisatie als klant te werven of om opdrachten binnen te halen, en dat hiervoor acquisitie wordt gepleegd. Telefonische acquisitie legt echter een dusdanige claim op onze organisatie, dat wij genoodzaakt zijn hierover afspraken vast te leggen. Uitgangspunt is dat wij telefonische acquisitie gelijk stellen aan papieren en digitale reclame.

Voor het behandelproces houdt dit in dat de telefonistes van een acquisitietelefoontje een telefoonnotitie maken en deze doorzetten naar de betreffende medewerker. De medewerker bepaalt vervolgens zelf of hij/zij op de acquisitie in gaat. Opvolgende telefoontjes, met als doel een eerder telefooncontact in herinnering te brengen, worden niet op prijs gesteld.

Wij verzoeken u hiermee rekening te houden.