Adviesraad Werk en Inkomen

De adviesraad Werk en Inkomen heeft als aandachtsgebieden:

  • Armoedebeleid
  • Schuldhulpverlening
  • Minimabeleid en bijzondere bijstand
  • Participatie en re-integratie
  • Onderwijs.

De adviesraad Werk en Inkomen heeft tot taak het college en de raad gevraagd en ongevraagd advies te geven over het gemeentelijk beleid op het gebied van het sociaal domein. Hierbij zijn zij tevens verantwoordelijk voor het organiseren van achterbanraadpleging.

De adviesraad Werk en Inkomen  bestaat uit zeven leden, waarvan één lid tevens voorzitter is.
Contact: adviesraadwerkeninkomen@ziggo.nl