De adviesraad Wmo en Jeugd heeft als aandachtsgebieden:

  • jeugd(hulp)beleid
  • jeugdgezondheidszorg
  • maatschappelijke voorzieningen
  • informele steun en vrijwilligerswerk
  • wonen en leefomgeving
  • mobiliteit en toegankelijkheid.

De adviesraad Wmo en Jeugd heeft tot taak het college en de raad gevraagd en ongevraagd advies te geven over het gemeentelijk beleid op het gebied van het sociaal domein. Hierbij zijn zij tevens verantwoordelijk voor het organiseren van achterbanraadpleging.

De adviesraad Wmo en Jeugd bestaat uit zeven leden, waarvan één lid tevens voorzitter is.
Contact: adviesraadwmojeugd@gmail.com