Adviesraad Wmo en Jeugd

De adviesraad Wmo en Jeugd heeft als aandachtsgebieden:

  • jeugd(hulp)beleid
  • jeugdgezondheidszorg
  • maatschappelijke voorzieningen
  • informele steun en vrijwilligerswerk
  • wonen en leefomgeving
  • mobiliteit en toegankelijkheid.

De adviesraad Wmo en Jeugd heeft tot taak het college en de raad gevraagd en ongevraagd advies te geven over het gemeentelijk beleid op het gebied van het sociaal domein. Hierbij zijn zij tevens verantwoordelijk voor het organiseren van achterbanraadpleging.

De adviesraad Wmo en Jeugd bestaat uit zeven leden.

Positieve gezondheid

De adviesraad onderstreept het belang van Positieve Gezondheid en werkt hierin samen met Burgerkracht Limburg. Ook inwoners kunnen gratis meedoen aan workshops. Kijk voor meer informatie op de website van Burgerkracht Limburg.