Waarom wil de gemeente deze crisisnoodopvang inrichten?

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft onvoldoende opvangplekken voor alle asielzoekers die naar Nederland komen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft daarom alle Veiligheidsregio’s dringend verzocht om crisisnoodopvang voor asielzoekers mogelijk te maken.

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft in 2022 de gemeente Landgraaf gevraagd een deel van het evenemententerrein Megaland beschikbaar te stellen voor de crisisnoodopvang van asielzoekers. Gemeente Landgraaf ziet het als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om mensen in nood te helpen. Het bestuur van de Gemeente Landgraaf heeft daarom besloten te willen meewerken aan het bieden van een kortdurende oplossing in de vorm van crisisnoodopvang.

Waarom zijn inwoners niet vooraf gevraagd naar hun mening over deze crisisnoodopvang?

Wat het woord crisisnoodopvang al aangeeft: we bevinden ons in een crisissituatie. De maatschappelijke noodzaak is op dit moment zo hoog dat er geen tijd is voor volksraadplegingen. Het gaat hier om crisisnoodopvang van maximaal 3 maanden en daarin neemt de gemeente haar verantwoordelijkheid.

Waarom is gekozen voor Megaland?

Het verzoek kwam van de Veiligheidsregio. Op een vergelijkbaar evenemententerrein in Horst aan de Maas hadden zij goede ervaringen. Omdat de voorbereidingen voor het nieuwe evenementenseizoen pas half april begint, is (een klein deel van) het Megalandterrein in Landgraaf een goede locatie voor tijdelijke crisisnoodopvang.

Daarnaast heeft de eigenaar zelf actief het terrein beschikbaar gesteld voor crisisnoodopvang. Hij wil hierin verantwoordelijkheid nemen.

Het terrein is beschikbaar in de periode januari-april en goed bereikbaar. Ook kan gebruik gemaakt worden van het gebouw en bijbehorende faciliteiten.

Hoe lang duurt de tijdelijke crisisnoodopvang?

De crisisnoodopvang op het Megalandterrein is tijdelijk. Hij duurt maximaal 3 maanden binnen de periode januari–april 2023.

Wij hebben de crisisnoodopvang op 9 januari geopend. Uiterlijk 15 april vertrekken de bewoners van de crisisnoodopvang weer uit Landgraaf. Medio april start Megaland namelijk met de voorbereidingen voor het nieuwe evenementenseizoen. Het is daarom niet mogelijk om de crisisnoodopvang in Landgraaf na de genoemde periode te verlengen.

Het is op dit moment nog niet bekend waar de bewoners van de CNO dan naartoe gaan. 

Hoe is de crisisnoodopvang ingericht?

Voor maximaal 150 mensen zijn op een deel van het evenemententerrein woonunits en andere benodigde voorzieningen geplaatst. Denk daarbij bijvoorbeeld aan douches en toiletvoorzieningen. Daarnaast kan gebruik gemaakt worden van het gebouw en bijbehorende faciliteiten. Per woonunit verblijven maximaal 4 à 5 personen. Voor hen wordt een dagprogramma gemaakt om verveling en mogelijk vervelend gedrag te voorkomen. 

De ingang is aan de kant van de rotonde bij Witte Wereld-Hofstraat. Het volledige terrein is met hekken afgezet.
Bij de ingang staat een unit waar iedereen die het terrein op gaat of verlaat, wordt geregistreerd. Op die manier is altijd duidelijk wie zich op het terrein bevindt. Het spreekt voor zich dat het hele terrein van bewakingscamera’s is voorzien. Ook is er 24 uur per dag professionele begeleiding, toezicht en beveiliging aanwezig.

Hoe gaat de opvang in z’n werk?

Tal van mensen en instanties spannen zich in om deze crisisnoodopvang zo goed mogelijk te laten verlopen.
Intelligent Management Assistance (IMA) is een professionele organisatie, die veel ervaring heeft met crisisnoodopvang van asielzoekers. Zij voeren de opvang volledig uit. De Veiligheidsregio coördineert alles wat met de opvang te maken heeft. Het COA, de gemeente, Stichting Vluchtelingenwerk, Rode Kruis, politie en vele andere organisaties bieden ondersteuning.

Als de asielzoekers arriveren, worden ze welkom geheten en direct op de hoogte gesteld van de huis- en gedragsregels (wat kunt u als gast/asielzoeker tijdens de opvang verwachten en wat verwachten wij van u, zowel binnen als buiten de opvanglocatie). De mensen mogen de locatie verlaten.

Wie is uitvoerder van de crisisnoodopvang op het Megalandterrein? Is dat Welsun?

Nee, de uitvoerder is het bedrijf Intelligent Management Assistance (IMA). Zij hebben al veel ervaring in het coördineren en uitvoeren van (crisis)noodopvang. Welsun is wel ondersteunend bij het begeleiden van de vrijwilligers en het inrichten van het dagprogramma. Hierbij werken zij nauw samen met partners via Landgraaf Verbindt.

Kan de gemeente in de toekomst ook nog verplicht worden door de overheid om asielzoekers op te vangen?

Dat behoort tot de mogelijkheden. Op dit moment wordt er een wetsvoorstel besproken om de asielopvangplekken uit te breiden over alle gemeenten. Daarmee kan het zijn dat de Rijksoverheid gemeenten gaat verplichten om opvang te organiseren.