Beschermd wonen

Wat is het?

Heeft u door geestelijke, sociale of maatschappelijke problemen hulp nodig bij dagelijkse activiteiten? En kunt u (tijdelijk) niet zonder hulp wonen? Dan biedt beschermd wonen een veilige omgeving waar u kunt wonen met toezicht en begeleiding. 

In Parkstad zijn verschillende vormen van beschermd wonen mogelijk. De meeste beschermde woonvormen vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 

Wat moet ik doen?

U kunt zich aanmelden voor een plaats in een beschermde woonomgeving. Hiervoor neemt u contact u met het Loket Opvang en Beschermd Wonen (LOBW) in de gemeente Heerlen. Het LOBW is het toegangsloket voor opvang en beschermd wonen voor heel Parkstad. 

Mail naar lobw@heerlen.nl om een afspraak te maken voor een gesprek. 

U kunt hierbij hulp krijgen van onafhankelijke cliëntondersteuning via MEE Zuid-Limburg. Kijk voor meer informatie bij Ondersteuning in het proces van melding tot afhandeling.

Wat gebeurt er als u het LOBW heeft gemaild?

 • Het LOBW neemt contact met u op om een afspraak te maken voor een gesprek.
  Het is handig om vóór het gesprek al informatie aan het LOBW te geven. Dat kan gaan over uw problemen of over de begeleiding die u nu hebt. Alle informatie behandelen we vertrouwelijk.
 • Binnen 6 weken ontvangt u een verslag van het gesprek. Als u het eens bent met het verslag tekent u het voor akkoord. Als u het er niet mee eens bent heeft u nog een gesprek met een medewerker van het LOBW. 
 • Als het LOBW beslist dat u recht heeft op beschermd wonen, krijgt u een brief (het indicatiebesluit). 
  Als het LOBW beslist dat u geen recht heeft op beschermd wonen, krijg u ook een brief. Daarin staat waarom  u geen recht heeft op beschermd wonen. Samen met de LOBW-medewerker kijkt u dan welke vorm van ondersteuning wel geschikt is.

Plaatsing

U heeft van het LOBW een indicatie voor beschermd wonen gekregen. Wij geven uw gegevens dan door aan Beschermd Thuis Parkstad. Zij kunnen alle vormen van beschermd wonen leveren binnen Parkstad. Het gaat dan om ‘Zorg in Natura’. 

Samen met u kijken zij welke vorm van hulp het beste bij u past:

 • In uw eigen huis: de hulp start dan binnen een paar weken.
 • In een woonvorm van een zorginstelling. Is er een plek vrij, dan verhuist u naar dat adres. Houd er rekening mee dat het een paar maanden kan duren voor een plek vrij is voor u. In de tussentijd zorgt Beschermd Thuis Parkstad dat u hulp krijgt, als dat nodig is.

Als u liever zelf zorg koopt buiten Beschermd Thuis Parkstad, kunt u een persoonsgebonden budget (PGB) aanvragen. Hier horen speciale voorwaarden en regels bij. Met een PGB moet u:

 • Zelf een persoonlijk plan schrijven;
 • Zelf contracten afsluiten met de organisaties die aan u hulp verlenen;
 • Zelf uw administratie bijhouden.

De LOBW-medewerker kan u daar meer over vertellen. Bij de beoordeling bekijkt hij/zij of u zelf alles kunt regelen. En of de hulpverleners die u kiest hun taak aankunnen.

Plaatsing verlengen

Regel dit zeker 8 weken voor de einddatum van de indicatie. Neem contact op met uw contactpersoon van het LOBW of mail naar lobw@heerlen.nl.
 

Wat kost het?

Bij beschermd wonen vanuit de Wmo betaalt u een eigen bijdrage. Daarboven betaalt de gemeente de kosten voor begeleiding en het verblijf in de instelling aan u terug. Kijk voor meer informatie op de website van het CAK.

Hoe werkt het?

Niet als behandeling

Beschermd wonen vanuit de Wmo is niet bedoeld voor behandeling van geestelijke, sociale of maatschappelijke problemen. 
Woont u in een instelling voor beschermd wonen en heeft u behandeling vanuit de geestelijke gezondheidszorg nodig? Dan kan uw huisarts u een verwijzing geven.

Beschermd wonen is tijdelijk

Beschermd wonen is tijdelijk. Na de afgesproken periode kijkt het LOBW met u en uw begeleider wat voor u daarna de beste oplossing is. Beschermd wonen kan ook een tussenstap zijn als u nog niet helemaal zonder hulp kunt wonen als u terug komt uit een psychiatrisch ziekenhuis of een verslavingskliniek.

Voorwaarden voor beschermd wonen

 • U bent 18 jaar of ouder;
 • U woont in één van de Parkstad gemeenten;
 • Uit het onderzoek van het LOBW blijkt dat u deze zorg nodig heeft.

Langdurig beschermd wonen vanuit de Wlz

Sinds 2021 is het ook mogelijk voor mensen met psychische problemen om een beschermde woonplek te krijgen die wordt betaald vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit heet GGZ Wonen. GGZ Wonen is langdurige zorg en begeleiding bij psychische klachten. Zorg uit de Wlz kunt u aanvragen via het CIZ. Het CIZ bekijkt of u langdurige zorg nodig heeft. Is dat het geval, dan heeft u blijvend recht op deze zorg. Kijk voor meer informatie bij GGZ Wonen | Psychische klachten | Regelhulp - Ministerie van VWS.

Meer informatie

In een beschermde woonvorm woont u in een woning van de zorgaanbieder. 

Er zijn verschillende beschermd woonvormen. Soms woont u met een aantal mensen in één huis. Dan heeft u wel een eigen kamer. Maar het toilet, de badkamer, de keuken en de woonkamer deelt u met de andere bewoners. In andere gevallen krijgt u uw eigen studio of appartement. 

U mag zoveel mogelijk zelf doen als dat kan. Overdag helpt iemand u bij dagelijkse dingen, zoals:

 • Schoonmaken, boodschappen doen en eten koken;
 • Het vinden van een nuttige activiteiten (werk of opleiding);
 • Het gebruiken van medicijnen;
 • Het hebben van sociale contacten;
 • Het doen van de administratie;
 • Of andere taken of onderwerpen waar u hulp bij nodig heeft.

De hoeveelheid hulp wisselt. Het kan een paar uur per week zijn, maar het kan ook meer zijn. Op sommige plaatsen is 24 uur per dag iemand aanwezig.