Als het onderzoek naar aanleiding van de Wmo melding niet leidt tot een Wmo voorziening en u het hier niet mee eens bent, dan moet u alsnog een aanvraagformulier invullen en ondertekenen. U krijgt dan een beschikking met een officiële afwijzing. Vanaf de datum van de beschikking heeft u 6 weken de tijd om een bezwaar in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders.