Als het onderzoek naar aanleiding van de Wmo melding niet leidt tot een Wmo voorziening en u het hier niet mee eens bent, dan kunt u het volgende doen: 
Onderteken het Wmo verslag dat naar aanleiding van uw Wmo melding gemaakt is. U kunt vervolgens aankruisen dat u niet akkoord gaat met het plan van aanpak en/of de afspraken die gemaakt zijn. U krijgt dan een beschikking met een officiële afwijzing. Vanaf de datum van de beschikking heeft u 6 weken de tijd om een bezwaar in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders.