Een Landgraafse energiecoöperatie is al lang een wens van de gemeente. Een energiecoöperatie is een onafhankelijke groep mensen die zich verenigen om aan de slag te gaan met duurzame energieprojecten of energiebesparing in hun buurt, wijk of stad.  

In 2022 hebben aan onze inwoners gevraagd of er interesse is in een lokale energiecoöperatie. Die was er en begin 2023 waren de eerste algemene bijeenkomsten met een aantal geïnteresseerden. Daarna begon de groep vorm te krijgen.

De leden van de energiecoöperatie zijn op dit moment met ondersteuning van REScoop Limburg druk bezig met alle werkzaamheden die bij de start van een coöperatie hoort. REScoop Limburg is de koepelorganisatie in Limburg voor energiecoöperaties. Elke provincie heeft zo’n koepelorganisatie. Die vallen vervolgens weer onder Energie Samen, de landelijke koepel en belangenorganisatie van energiecoöperaties. 

Mijlpalen

Ondertussen zijn een aantal belangrijke mijlpalen bereikt. De groep is in een aantal werksessies gekomen tot een missie en visie. En ze hebben voor de eerste 3 tot 5 jaar duidelijke doelen uitgewerkt. Ook is de keuze gemaakt voor een naam voor de coöperatie, namelijk; Duurzame Landgraafse Energie! Deze naam sluit naadloos aan op de missie van de energiecoöperatie: ‘Samen zetten wij ons actief in voor een lokale, duurzame én betaalbare energievoorziening voor de Landgraafse gemeenschap.’

De groep gaat nu verder aan de slag met de andere dingen die nodig zijn voor een coöperatie. Denk aan statuten en het vormen van een (oprichtings)bestuur. Daarna kan Duurzame Landgraafse Energie officieel ingeschreven worden. Ook wordt er gewerkt aan een logo.

Onafhankelijk van de gemeente

De energiecoöperatie is op zichzelf staand en werkt onafhankelijk van de gemeente. Als gemeente hebben we alleen een ondersteunende rol. Maar om ervoor te zorgen dat de coöperatie een goede start maakt, heeft de gemeenteraad een geldbedrag beschikbaar gesteld voor de eerste drie jaar.

Interesse?

Hebt u interesse om samen met andere inwoners van Landgraaf te werken aan duurzame energieprojecten in Landgraaf? Wilt u weten wat een energiecoöperatie is? Stuur een e-mail aan Wim Cranen (voorzitter@deomslag.org) om vrijblijvend een keer deel te nemen aan een overleg. 

Wilt u weten wat een energiecoöperatie precies doet? Kijk op Alles over energiecoöperaties - Energie Samen