Het Europees Sociaal Fonds (ESF) stelt subsidie beschikbaar voor gemeenten die inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt helpen. De gemeente Heerlen is centrumgemeente en heeft de aanvraag verzorgd voor dit ESF-project.

Projecten richting arbeidsmarkt

De Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg zet onder andere in op de bestrijding van (jeugd)werkloosheid en de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De gemeenten krijgen subsidie in de vorm van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Zij zetten die middelen in om jongeren te kunnen begeleiden bij het vinden van de juiste opleiding of baan en aandacht te kunnen besteden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Voorbeelden van activiteiten die dankzij ESF-middelen uitgevoerd kunnen worden zijn:

  • Het inrichten van jongerenloketten;
  • Het creëren van werkervaringsplaatsen;
  • De inzet van ontwikkelcoaches;
  • Het inzetten van plaatsing ondersteunende instrumenten zoals loonkostensubsidie;
  • Het begeleiden van arbeidsbelemmerden naar werk.

Het Mens Ontwikkel Bedrijf voert voor haar kandidaten activiteiten uit gericht op het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt. Via een Ontwikkelcoach worden kandidaten begeleid en ondersteund met hun individuele ontwikkeltrajecten. Doel van die trajecten is om de mogelijkheden tot arbeidsinpassing te vergroten. Het ultieme doel is uitstroom naar reguliere arbeid.

Samenwerking

Om deze activiteiten zo effectief en efficiënt mogelijk uit te voeren wordt in de Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg constructief samengewerkt tussen de drie subregio’s Maastricht-Heuvelland, Parkstad en Westelijke-Mijnstreek. Met de uitvoering van dit ESF-project wordt ook gewerkt aan het versterken van de samenwerking tussen partijen in de arbeidsmarktregio Zuid-Limburg.

ESF logo 2023