Wat is het?

Als u een lichamelijke beperking heeft, kunt u een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen bij uw woning. Dat is alleen mogelijk als u een gehandicaptenparkeerkaart hebt. Hebt u die niet? Dan moet een medische instantie eerst uw beperking onderzoeken.

U vraagt een gehandicaptenparkeerplaats aan bij de gemeente. U krijgt dan een gereserveerde plaats bij uw woning met een speciaal verkeersbord en een bord met uw kenteken erop.

Wat kost het?

De kosten voor het inrichten van een geheel nieuwe gehandicaptenparkeerplaats bedragen minimaal € 168,-.

Wat moet ik doen?

U kunt uw aanvraag, wijziging of opheffing gehandicaptenparkeerplaats online of per post indienen. Kijk voor de formulieren bij Meteen regelen.

Hoe werkt het?

U kunt onder de volgende voorwaarden een eigen gehandicaptenparkeerplaats aanvragen:

U bent de bestuurder

 • Voor een gehandicaptenparkeerplaats bij uw woning staat u ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) op dat adres.
 • Het kenteken van het voertuig staat op uw naam of op naam van uw huisgenoot.
 • Als het kenteken op naam van een leasemaatschappij of bedrijf staat, hebt u een verklaring van de kentekenhouder dat u de dagelijkse bestuurder bent.
 • U hebt een gehandicaptenparkeerkaart 'bestuurder'.
 • U hebt geen eigen parkeergelegenheid, zoals een garage.

U bent de passagier

 • Wanneer u in het bezit bent van een gehandicaptenparkeerkaart 'passagier' komt u alleen in uitzonderlijke gevallen in aanmerking voor een eigen gehandicaptenparkeerplaats.
 • U kunt niet alleen bij uw woning achterblijven als de bestuurder de auto ophaalt en parkeert.
 • U bent voor het vervoer van deur tot deur altijd afhankelijk van de hulp van de bestuurder.
 • Er zijn geen mogelijkheden om voor uw woning in of uit te stappen.
 • U staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) op hetzelfde adres als de bestuurder van de auto.
 • Het kenteken van de auto staat op uw naam of op naam van de bestuurder.
 • Als het kenteken op naam van een leasemaatschappij of bedrijf staat, hebt u een verklaring van de kentekenhouder waarin staat dat de bestuurder de dagelijkse gebruiker van de auto is.
 • U hebt een gehandicaptenparkeerkaart 'passagier'.
 • U hebt geen eigen parkeergelegenheid, zoals een garage.

Hoe lang duurt het?

U ontvangt een ontvangstbevestiging van de aanvraag. In verband met de benodigde besluitvormingsprocedure en bezwaartermijn kan er meestal circa 3 maanden na uw aanvraag begonnen worden met de aanleg van de gehandicaptenparkeerplaats.