Wat is het?

Als u een lichamelijke beperking heeft, kunt u een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen bij uw woning. Dat is alleen mogelijk als u een gehandicaptenparkeerkaart hebt. Hebt u die niet? Dan moet een medische instantie eerst uw beperking onderzoeken.

U vraagt een gehandicaptenparkeerplaats aan bij de gemeente. U krijgt dan een gereserveerde plaats bij uw woning met een speciaal verkeersbord en een bord met uw kenteken erop.

Wat kost het?

 • De aanleg van een nieuwe gehandicaptenparkeerplaats kost € 161,00.
 • De vervanging van het onderbord waar het kenteken op staat kost € 48,30.

Wat moet ik doen?

U kunt uw aanvraag, wijziging of opheffing gehandicaptenparkeerplaats online of per post indienen. Kijk voor de formulieren bij Meteen regelen.

Hoe werkt het?

U kunt onder de volgende voorwaarden een eigen gehandicaptenparkeerplaats aanvragen:

U bent de bestuurder

 • Voor een gehandicaptenparkeerplaats bij uw woning staat u ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) op dat adres.
 • Het kenteken van het voertuig staat op uw naam of op naam van uw huisgenoot.
 • Als het kenteken op naam van een leasemaatschappij of bedrijf staat, hebt u een verklaring van de kentekenhouder dat u de dagelijkse bestuurder bent.
 • U hebt een gehandicaptenparkeerkaart 'bestuurder'.
 • U hebt geen eigen parkeergelegenheid, zoals een garage.

U bent de passagier

 • Wanneer u in het bezit bent van een gehandicaptenparkeerkaart 'passagier' komt u alleen in uitzonderlijke gevallen in aanmerking voor een eigen gehandicaptenparkeerplaats.
 • U kunt niet alleen bij uw woning achterblijven als de bestuurder de auto ophaalt en parkeert.
 • U bent voor het vervoer van deur tot deur altijd afhankelijk van de hulp van de bestuurder.
 • Er zijn geen mogelijkheden om voor uw woning in of uit te stappen.
 • U staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) op hetzelfde adres als de bestuurder van de auto.
 • Het kenteken van de auto staat op uw naam of op naam van de bestuurder.
 • Als het kenteken op naam van een leasemaatschappij of bedrijf staat, hebt u een verklaring van de kentekenhouder waarin staat dat de bestuurder de dagelijkse gebruiker van de auto is.
 • U hebt een gehandicaptenparkeerkaart 'passagier'.
 • U hebt geen eigen parkeergelegenheid, zoals een garage.

Hoe lang duurt het?

U ontvangt een ontvangstbevestiging van de aanvraag. In verband met de benodigde besluitvormingsprocedure en bezwaartermijn kan er meestal circa 3 maanden na uw aanvraag begonnen worden met de aanleg van de gehandicaptenparkeerplaats.