Wat is het?

In de winterperiode staan de gemeente en Rd4 dag en nacht paraat om bij (opkomende) gladheid op wegen en fietspaden te strooien.

Er wordt naar gestreefd om binnen anderhalf uur de routes bestrooid (en bij sneeuwval ook geschoven) te hebben. Er wordt geschoven als strooien niet helpt. Dit is het geval als het kouder is dan minus 7 graden Celsius en/of als er in betreffende straten niet veel wordt gereden; strooizout (natriumzout) werkt dan niet (goed). In Landgraaf wordt preventief met natzout gestrooid. Voordeel hiervan is dat er al gestrooid kan worden voordat het glad wordt. Daarnaast is deze methode goedkoper en milieuvriendelijker dan het strooien met droogzout omdat natzout niet verwaait.Bij extreme winterse omstandigheden, aanhoudende sneeuwval of ijzel geldt de termijn van anderhalf uur overigens niet.

Strooiroutes

Het is onmogelijk om heel Landgraaf sneeuwvrij te maken en te houden. De gemeente moet prioriteiten stellen, waarbij milieu en verkeersveiligheid voorop staan. Voor elke winterperiode worden vaste strooiroutes opgesteld. Dit houdt in dat op alle hoofdwegen en wijkontsluitingswegen (zowel rijbanen als fietspaden) preventief wordt gestrooid. Ook de toegangswegen naar basisscholen, verzorgingshuizen en naar winkelcentra zijn in de routes opgenomen.

Is een fietspad niet gestrooid, dan kan het zijn dat de strooiwagen nog moet komen. De fietspaden van enkele wegen worden alleen eenzijdig gestrooid om het fietspad te beschermen tegen schade van de zware machines. Dit is duidelijk met borden aangegeven.

In onderstaande pdf's ziet u welke wegen en fietspaden worden gestrooid:

Heeft u moeite met het lezen van deze pdf's, neem dan contact met ons op.

Actueel

Houd bij extreme weersomstandigheden de website van Rd4(externe link) in de gaten; hier staat altijd de meest actuele informatie.

Wat moet ik doen?

Wat kunt u zelf doen?

  • Houd het weerbericht in de gaten.
  • Is er ijs op de autoruit, dan is er grote kans op gladheid.
  • Houd rekening met bevriezing van het wegdek. Het kan plaatselijk glad zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan windluwe plekken of bruggen.
  • Pas uw snelheid bij vorst of vorstdreiging aan.
  • Overweeg het aanschaffen van winterbanden voor uw auto.
  • Haal nooit een strooiwagen in.

Melding doorgeven

Heeft u een melding over de gladheidsbestrijding, geef dit dan door via Meldingen over de woonomgeving.

Alle binnenkomende meldingen worden geregistreerd en beantwoord, tenzij u heeft aangegeven dat u geen terugkoppeling wenst.

Het feit dat uw melding geregistreerd is, houdt niet automatisch in dat uw verzoek wordt gehonoreerd. Dit gebeurt alleen als het in lijn is met het vastgestelde beleid rond gladheidsbestrijding.

Hoe werkt het?

Stoepen worden niet gestrooid. De gemeente doet een beroep op u als burger om een steentje bij te dragen en in ieder geval het trottoir rondom of langs uw eigen woning goed begaanbaar te houden. Dit is geen verplichting. Bij de Rd4-kringloopwinkels zijn zakken strooizout te koop. Kijk voor meer informatie op de Rd4-Afvalwijzer of op de website van Rd4(externe link). Daarnaast zijn er ook andere (doe-het-zelf)zaken waar u strooizout kunt krijgen.

Parkeren

Als de binnenwegen onbegaanbaar worden en parkeren in de straat bemoeilijkt wordt door sneeuw en ijs, worden indien nodig parkeerplaatsen aan Moltweg, Stationsplein en Terwaerderveldje sneeuwvrij gemaakt zodat buurtbewoners hier hun auto kunnen parkeren. Wij zullen u door middel van publicatie in de lokale media en onze website tijdig over de inrichting van deze 'buurtparkeerplaatsen' informeren.

Alle andere parkeerplaatsen worden niet gestrooid.

Aanvullende informatie

Als u schade heeft geleden door gladheid (bijvoorbeeld als u op glad wegdek bent gevallen of geslipt), bent u natuurlijk vrij om een schadeclaim bij de gemeente in te dienen. De kans is echter erg klein dat deze wordt toegewezen. De wegbeheerder moet namelijk een 'redelijke inspanning' verrichten bij het bestrijden van gladheid. Alleen als bij de uitvoering van het bestrijdingsplan toerekenbare en aantoonbare fouten zijn gemaakt, valt te denken aan verhaal van de schade. In de praktijk is dit vrijwel nooit het geval.