Het grote succes van ons inmiddels afgeronde project 'ikgroenhet' kreeg in 2023 een vervolg in ons project 'Greunstemit?'. Dit is een nieuw project van de gemeente Landgraaf, HEEMwonen, Welsun en Jens. 'Greunstemit?' gaat verder waar ikgroenhet is geëindigd. Het project krijgt een iets andere opzet. We starten dit jaar met een pilot in de buurt Eikske. 

Het project 'Greunstemit?' is erop gericht om inwoners te helpen met diverse vragen rond hun tuin, waaronder groenonderhoud. Het project wordt per buurt uitgevoerd en we organiseren een aantal festivaldagen. Tijdens zo’n dag werken deelnemers niet alleen in de eigen tuin, maar ook in die van anderen. Daarnaast wordt samen koffie gedronken en geluncht.

We starten in 2023 met een pilot in het Eikske. Hierbij werken we intensief samen met onze maatschappelijke partners Welsun, Jens en HEEMwonen. De samenwerking met bewoners spreekt voor zich. 

Aanleiding 

Er zijn twee aanleidingen voor het project en de start met de pilot:

  1. Het grote succes van de voorloper 'ikgroenhet'.
    We hebben als gemeente de afgelopen jaren veel tijd en energie gestoken in de vergroening van de leefomgeving, onder andere via het project 'ikgroenhet'. Onze inzet is niet onopgemerkt gebleven en heeft onder andere geleid tot de toekenning van de Steenbreektrofee. De jury van de Steenbreektrofee schreef in het juryrapport dat 'ikgroenhet' een geweldig project is dat landelijk navolging verdient.
  2. Het grote enthousiasme bij onze maatschappelijke partners Welsun, Jens en HEEMwonen over het project 'ikgroenhet'. 

Met 'Greunstemit?' willen we de vergroening van Landgraaf en het grote succes borgen en een vervolg geven.

Pilot in een deel van het Eikske

Net als 'ikgroenhet' wordt 'Greunstemit?' buurt-gewijs uitgevoerd. We starten met een pilotproject in een deel van het Eikske, de buurt waar ook 'ikgroenhet' van start is gegaan. We benaderen (een deel van de) inwoners in deze buurt. We vragen om wensen ten aanzien van de eigen tuin door te geven. Daarbij kan het gaan om groenonderhoud, maar ook om advies, bijvoorbeeld ten aanzien van vergroening. Ook wensen ten aanzien van het openbaar groen zijn welkom. Daarbij gaan we er wel van uit dat de indiener bereid is te helpen bij het onderhoud van dit openbaar groen. De eerdere deelnemers aan het project 'ikgroenhet' worden apart benaderd.

Nadat alle wensen zijn verzameld, gaat een groenmedewerker van de gemeente op bezoek bij de mensen die gereageerd hebben. Samen worden de wensen concreet gemaakt. Als mensen behoefte hebben aan nieuwe planten, kan de gemeente deze tegen een sterk gereduceerd tarief leveren. In tegenstelling tot 'ikgroenhet' bieden we dus niet alles gratis aan.
Daarnaast gaat het niet om de complete vernieuwing van de tuin. Omdat het project zich ook op onderhoud richt, kan iedereen met een tuin in principe deelnemen. Hiermee is de doelgroep breder dan bij 'ikgroenhet', dat specifiek bedoeld was voor versteende tuinen.

Festivaldag

We organiseren per buurt een festivaldag, waarbij alle tuinen tegelijk worden aangepakt. Deelnemers gaan niet alleen in de eigen tuin, maar ook in andere tuinen aan de slag. Daarnaast gaan we samen koffiedrinken en lunchen. Op deze manier versterken we de contacten tussen buurtbewoners.