De gemeente Landgraaf richt de Hoogstraat, vanaf de N300 tot en met de rotonde met de Brunssummerweg/Heigank, opnieuw in. 

Eind 2021 hebben wij bij omwonenden geïnformeerd wat zij bij de herinrichting van bedoeld gedeelte van de Hoogstraat belangrijk vinden. Op basis van die inbreng hebben wij een eerste schetsontwerp (pdf) gemaakt. Onderstaand leest u een uitgebreide toelichting op dit ontwerp.

Vervolgens hebben wij omwonenden én gebruikers van de Hoogstraat gevraagd om een reactie te geven op dit schetsontwerp. Dit heeft ertoe geleid dat het ontwerp nog op enkele punten is aangepast. De belangrijkste aanpassing is het parkeerterrein voor huisnummers 4-6. In het schetsontwerp zaten de fietsers op de rijbaan van het parkeerterrein. In het definitief ontwerp realiseren wij een geheel vrijliggend fietspad. Voor de rest zijn er alleen wat kleine details aangepast.

In beide ontwerpen ziet u onder andere hoe de wegverharding, trottoir, het fietspad en de groenvoorziening is ingetekend.

Op 17 mei 2022 heeft het College van Burgemeester en Wethouders het definitief ontwerp Hoogstraat (pdf) vastgesteld.

Heeft u moeite met het lezen van de tekening of heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op. 

Planning

Op dit moment wordt dit definitief ontwerp verder uitgewerkt tot uitvoeringstekeningen ofwel bestektekeningen. Wij verwachten na de carnaval 2024 met de uitvoering te starten. Zodra het exacte tijdstip van uitvoering bekend is, informeren wij u daarover ook via deze projectpagina.

Toelichting op het schetsontwerp

Aansluiting Pleistraat en parkeerterrein Zwemcentrum In de Bende op de Hoogstraat

Hier wordt een zogenaamd voorrangsplein gerealiseerd. In de middenberm van de Hoogstraat worden voor beide rijrichtingen een korte linksafstrook gerealiseerd. Hierdoor kunnen zich enkele auto’s tegelijk in deze middenberm opstellen. Ook het verkeer uit de Pleistraat en het parkeerterrein bij het zwemcentrum moeten deze linksafstrook gebruiken om links af te slaan. Het verkeer op de Hoogstraat kan dit voorrangsplein eventueel gebruiken om te keren. Het verkeer op de Hoogstraat heeft voorrang op het verkeer dat zich op het voorrangsplein bevindt. Naast het voorrangsplein komt aan één zijde een aparte oversteekplek voor fietsers. Voetgangers kunnen aan beide zijden van het voorrangsplein oversteken.

Aanpassingen rotonde Heigank / Brunssummerweg

De huidige rotonde wordt een klein beetje opgeschoven. Hierdoor ontstaat er ruimte om de veiligheid van fietsers en voetgangers te verbeteren. Voor voetgangers komt er op elke zijweg van de rotonde een zebra-oversteekplaats met middengeleider (vluchtheuvel). En door het toepassen van smalle tussenbermen worden fietsers op de rotonde gescheiden van het autoverkeer. Doordat de oversteeklocatie voor fietsers bij de Heigank iets wordt opgeschoven heeft het verkeer op de Heigank beter zicht op de fietsers en omgekeerd.    

Parkeren

  • Parkeerterrein Op der Graaf – Brunssummerweg: dit parkeerterrein komt te vervallen. Daarvoor in de plaats worden er direct langs Op der Graaf 4 haakse parkeerplaatsen gerealiseerd. De rest van het huidige parkeerterrein wordt ingericht als groen.
  • Parkeerterrein Emmastraat tegenover huisnummer 9: dit parkeerterrein wordt opnieuw ingericht. Door het opschuiven van de rotonde komt hier 1 parkeerplaats te vervallen.
  • Parkeerterrein Emmastraat 3A tot en met 6A: hier wordt een apart parkeerterrein gerealiseerd met 11 parkeerplaatsen. Dit terrein is via 1 aansluiting op de Hoogstraat bereikbaar. De rest van de huidige Emmastraat komt te vervallen. Het parkeerterrein behoudt de straatnaam Emmastraat. De aanliggende woningen blijven dus ook gewoon geadresseerd aan de Emmastraat.

Parkeerplaatsen langs de Hoogstraat

Diverse bewoners van de Hoogstraat met de oneven huisnummers (5 tot 59B) hebben ons verzocht parkeerplaatsen te maken langs de Hoogstraat. Gelet op de hoge verkeersintensiteit op de Hoogstraat is dit eigenlijk niet wenselijk. Met name bij het inrijden van een parkeerplaats wordt de doorstroming van het verkeer vaak gehinderd. Toch hebben we besloten om bij de huisnummers 5 tot 33 enkele parkeerplaatsen in te passen. Dit zijn echter wel allemaal individuele parkeerplaatsen. Elke parkeerplaats is aan beide kanten fysiek gescheiden en sluit dus nooit direct aan op een andere parkeerplaats. Hierdoor kunnen deze parkeerplaatsen altijd vloeiend worden in- en uitgereden en heeft het overige verkeer daar geen hinder van. Op het andere deel van de Hoogstraat kunnen helaas geen parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Dit komt door de aanwezige bushalte. Tevens willen we geen parkeerplaatsen die te dicht op de Pleistraat liggen en op plekken waar een ‘knik’ in de weg zit.

Vrijliggend fietspad

Langs de Hoogstraat tussen de rotonde en de N300 wordt een tweerichtingen fietspad aangelegd aan de zijde van het zwemcentrum. Fietsers worden dus voor het grootste deel gescheiden van het autoverkeer. Alleen bij de woningen met huisnummer 3A tot en met 6A worden de fietsers over het nieuwe parkeerterreintje geleid en worden daar gemengd met het autoverkeer.  

Situering bushaltes

De huidige bushalte bij de huisnummers 51-59 blijft gehandhaafd. Hij is wel een klein beetje opgeschoven zodat de bushalte niet meer rechtstreeks op de rotonde aansluit en de bus de halte goed kan bereiken. De rijbaan van de Hoogstraat is iets opgeschoven zodat het trottoir bij deze bushalte iets kon worden verbreed.

De bushalte aan de kant van het zwemcentrum wordt verplaatst en komt te liggen direct voor de rechtsafstrook voor het verkeer dat naar de oprit van de N300 wilt gaan.

Materialisatie

De materialen die toegepast gaan worden, komen overeen met die van bijvoorbeeld de Nieuwenhagerheidestraat en Kantstraat. De rijbaan wordt uitgevoerd in gewoon asfalt, de trottoirs in gebakken rode klinkers en de trottoirbanden worden antraciet. De invulling van de groenstroken is nu nog niet bekend.