We zijn begonnen met de eerste voorbereidingen voor de herinrichting van de Hoogstraat tussen de rotondes Brunssummerweg en Dorpstraat. We verwachten het project uit te kunnen voeren in 2026.

De weg, parkeerstroken, trottoirs en groen gaan op de schop

Het gedeelte van de Hoogstraat tussen rotondes Heigank en Dorpstraat richten we helemaal opnieuw in. We vernieuwen de weg, het parkeren, de trottoirs en het groen. De hoofdriolering is nog goed en blijft liggen.

Belangrijk doel: verbeteren verkeersveiligheid

De Hoogstraat is een van de drukste straten in Landgraaf. Het is een voorrangsweg met een snelheidslimiet van 50km/uur. Het wegprofiel is echter heel smal. Ook parkeren mensen langs de rijbaan geparkeerd. Dit heeft een negatief effect op de verkeerveiligheid, vooral voor fietsers. Voor hen is slechts een smalle (rode) strook op de rijbaan aanwezig. Dit willen we verbeteren.

Meer ruimte voor de fiets door parkeerplaatsen te verplaatsen

Om de verkeersveiligheid echt te kunnen verbeteren, moet we meer ruimte maken voor de fietsers. De enige manier om dat te doen, is door het weghalen van de parkeerstrook naast de rijbaan. Daarvoor in de plaats willen we op verschillende plekken nieuwe parkeerterreinen maken. Zo kunt u toch in de buurt van uw woning of een winkel parkeren. 

We kopen woningen aan om parkeerruimte te kunnen realiseren

Langs de Hoogstraat is niet overal plek om zo’n parkeerterrein te kunnen realiseren. Daarom kopen wij enkele percelen/panden. Vervolgens slopen we de bebouwing en richten de plek in als parkeerterrein. Daarnaast vervangen we op een paar plekken bestaande bebouwing door nieuwbouw. Bij deze nieuwbouw komen dan ook nieuwe parkeerplaatsen. 

Een van deze locaties is Hoogstraat 8 (Mosmullerpand). Kijk voor meer informatie op de pagina Hoogstraat 8/Emmastraat 30 (Mosmuller).

Er komen voldoende parkeerplaatsen 

We zorgen ervoor dat we minimaal net zoveel parkeerplaatsen realiseren als dat we weghalen. Daarbij houden we rekening met eventuele extra parkeerbehoefte als gevolg van de nieuwbouwprojecten. De parkeerterreinen liggen verspreid over de Hoogstraat. Op die manier houden we de loopafstand naar woningen en winkels zo klein mogelijk.   

Planning 

Hoe alles er precies uit komt te zien, kunnen we u nog niet vertellen. Zodra wij zekerheid hebben dat we alle parkeerterreinen daadwerkelijk kunnen realiseren, informeren wij u daarover. Wij geven u dan uiteraard ook de mogelijkheid om uw wensen en ideeën voor de herinrichting aan te geven. We streven ernaar om het project in 2026 uit te voeren.