Wij willen laaggeletterden graag ondersteunen en bijdragen in hun ontwikkeling. Met deze pagina spreken we de mensen in hun omgeving aan; werkgevers, vrienden, familie, enzovoort. Zij zijn degene die laaggeletterden erop kunnen wijzen dat ze die ondersteuning kunnen krijgen. 

Wat is laaggeletterdheid?

Wanneer we zeggen dat iemand ‘laaggeletterd’ is, wil dat niet zeggen dat hij of zij niet kan lezen, schrijven en/of rekenen. Dan heeft iemand moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Bovendien wordt het omgaan met internet, computer en mobiele telefoon vaak ook als moeilijk ervaren.

Wat zijn de gevolgen?

Moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen veroorzaakt allerlei problemen. Bijvoorbeeld met het krijgen van informatie die nodig is in het dagelijkse leven van gemeenten, Rijksoverheid en de Belastingdienst. De informatie wordt niet goed begrepen. Maar ook bijvoorbeeld het lezen van gebruiksaanwijzingen of het invullen van formulieren kan problemen geven.

Uit onderzoek in 2019 is gebleken dat in Landgraaf 15% van inwoners tussen de 15 en 65 jaar moeite heeft met lezen, schrijven, rekenen of alledaagse communicatie (bijvoorbeeld gebruik van de computer). Boven de 65 jaar hebben hier nog meer mensen moeite mee.

Laaggeletterdheid herkennen

Mensen die laaggeletterd zijn schamen zich hier vaak voor. Ze gebruiken excuses zoals: 'Kun jij dit even voorlezen/invullen, ik ben mijn bril vergeten, heb geen pen bij me, heb nu geen tijd, vul het straks thuis wel in.' Dat kunnen aanwijzingen zijn dat men laaggeletterd is. 

Laaggeletterdheid is moeilijk te herkennen. Om die reden zijn onze medewerkers getraind om laaggeletterdheid te herkennen en ondersteuning aan te bieden.

U kunt hen ook verder helpen

We proberen laaggeletterden in onze gemeente te bereiken via mensen of organisaties/werkgevers in hun directe omgeving. U kunt ons daarbij helpen door hen op de mogelijkheden te wijzen om er iets aan te doen. Er zijn workshops voor organisaties en werkgevers om laaggeletterdheid te herkennen. Hebt u interesse? Stuur dan een mail naar gemeente@landgraaf. Vermeld in het onderwerp: 'Workshop herkennen laaggeletterdheid'. Wanneer er genoeg deelnemers zijn, organiseren we een workshop.

Hieronder vindt u organisaties die mensen helpen die moeite hebben met lezen en schrijven (of omgaan met de computer en internet):

 • Bibliotheek Landgraaf - het Taalhuis
  Het Taalhuis in de Bibliotheek Landgraaf kijkt, samen met de laaggeletterde, met welk aanbod hij of zij het beste geholpen kan worden of verwijst door. Ze helpen met het Taalcafé (3 vestigingen in Landgraaf), het taalhuisspreekuur of een Taalmaatje. Bovendien is er een ‘Taalpunt’ met allerlei materialen om de taal beter te leren.
   
 • Stichting Lezen en Schrijven
  De stichting wil laaggeletterdheid voorkomen en verminderen. De website heeft allerlei animaties in begrijpelijke taal over allerlei dagelijkse zaken én het laatste nieuws. 
   
 • De DigiHulplijn
  De DigiHulplijn is een gezamenlijk initiatief van het Nationaal Ouderenfonds, SeniorWeb en de Koninklijke Bibliotheek, private partijen en de Alliantie Digitaal Samenleven. Vrijwilligers helpen burgers – vooral ouderen – met vragen over digitale communicatie en het gebruik van digitale apparaten. 
   
 • Vista College 
  Het Vista College verzorgt taal- en volwassenonderwijs. De taaltrajecten zijn bedoeld voor Nederlanders en niet-Nederlanders.

Kan uw organisatie/vereniging helpen?

De gemeente Landgraaf werkt al samen met een groot aantal organisaties om laaggeletterde inwoners te bereiken. We willen graag met nog meer organisaties samenwerken die een bijdrage willen leveren om laaggeletterdheid op te lossen. Kan uw organisatie een bijdrage leveren? Dan horen we dat graag. Een mail naar gemeente@landgraaf.nl met uw idee zien we graag tegemoet. Vermeld in het onderwerp: 'Idee laaggeletterdheid'.